Categorie archief: Uncategorized

Lemmingen en Maurice de Hond

Er gaat geen dag voorbij of we hebben weer een nieuwe peiling. Gelukkig maar want onze fractievoorzitters zijn na twee weken wel zo’n beetje uitgepraat. De standpunten zijn bekent en over visie wordt ondanks aandringen niet gesproken. Visie kan niet in 30 seconden wordt er gezegd.

Wat de laatste week voor de verkiezingen belangrijk lijkt zijn de peilingen. Dat is ongeveer het enigste wat besproken wordt.  Omdat het allemaal fractievoorzitters zijn die het beeld bepalen lijkt het wel of ik naar Gerard Jolink op Ibiza zit te lijken. Die blijft ook tot het eind volhouden dat er nog van alles kan gebeuren.

Laatste nieuws; Buma wint het jeugdjournaal debat. Hij was in staat om een liedje af te zingen. Resultaat; CDA heeft er weer een zetel bij sinds de laatste peiling. Waar gaat het nog over?

De grootste stijger in de peilingen is Samsom, die is er achter gekomen dat door helemaal niets te zeggen je heel populair kan worden. Er komt niet veel meer uit dan ‘ ik richt mij op de Partij van de Arbeid ‘ Wat die partij van plan is blijft echter onduidelijk.

Hoe is het nou mogelijk dat iemand die het minste te vertellen heeft volgens de peilingen het succes wegneemt van iemand die wel voor verandering staat? Of we worden met z’n allen besodemieterd door Maurice met zijn peilingen of het Lemming gehalte van diegene die aan de peilingen meedoen is zodanig groot dat er van echte keuze geen sprake meer is.

Dat Samsom niets zegt is wel te begrijpen want die denkt aan regeren en het niet na kunnen komen van beloftes. Dat wij als volk ons als Lemmingen gedragen is echter droevig te noemen. Er is niet een partij die de afgelopen week iets heeft veranderd aan hun partijprogramma. De PvdA en de SP zijn nog exact hetzelfde als drie weken geleden.  Dit zegt wel wat over het denk niveau van iedereen die op het laatste moment de SP inruilt voor de PvdA.

Lemmingen hebben echter ook goede kanten, dit kan wel eens de oplossing zijn voor ons ouderdomsvraagstuk, de werkloosheid en de overbevolking.

Advertenties
Getagged , , ,

Meldpunt Verdachtuitziende Personen.

Er is een land waar je een bekeuring krijgt als je vergeet het toilet door te spoelen. Je wordt daar trouwens voor zo’n beetje alles beboet wat ook maar enigszins aanstoot of ongemak kan opleveren voor de medeburgers. Daarbij komt nog dat de pakkans zodanig groot is  dat je het wel uit je hoofd laat om op straat te spugen of een peuk weg te gooien. Het lijkt wel of iedereen iedereen loopt te checken.

In de ondergrondse wordt naast de naam van de volgende stop tevens aan de passagiers gevraagd om d.m.v. de intercom (die bij elke deur hangt) ‘verdacht uitziende personen’ te melden . Omdat ik geen idee heb hoe die verdacht uitziende personen eruit zien heb ik mij daar  niet aan gewaagt. Die hele metro zat trouwens volgens Wilders begrippen wel vol met verdacht uitziende personen. Ik zag Chinezen, Indiërs, Arabieren, Aziaten, ook heel veel moslims (herkenbaar aan hoofddoek) De enigste die er niet verdacht uitzag was ikzelf met mijn blonde haar, blauwe ogen en blanke huid.

Een land waar buiten de pot piesen wordt beboet met stokslagen en openbare executies. Je zou zeggen dat ik daar als liberale tolerante Nederlander helemaal benauwd van zou worden. Dit is echter helemaal niet het geval. Ik voel mij in deze ‘politie staat’ erg op mijn gemak, ik voel mij veilig en ik geniet daar van de georganiseerdheid en schoonheid. Dat ik bij het piesen beter kan gaan zitten neem ik daarbij op de koop toe.

Wat mij in dit land het meeste bevalt is de verscheidenheid, op loopafstand kan je genieten van Little India, Arab Street en China Town. Je kan gaan shoppen, op safari, botanische tuinen bezoeken, terrasjes pikken, pretpark bezoeken en tot laat in de nacht dansen of een gokje plaatsen in een casino. Je kan rustig naar het toilet gaan en je hoeft niet bang te zijn dat je biertje weg is bij terugkomst. (mijn telefoon lag er trouwens ook nog)

Voor degene die het nog niet door hebben ik heb het over Singapore. Op dit moment is deze stadstaat (volgens sommige peilingen) het rijkste land ter wereld. Singaporezen verdienen gemiddeld 56.532 dollar (45.000 euro) per jaar. Per capita hebben ze de meeste miljonairs en verwacht wordt dat de komende drie jaar het aantal inwoners met een vermogen van meer dan honderd miljoen dollar met 70% toeneemt.

Dit land moet het hebben van zijn goedkope gastarbeiders die vergeleken bij de  Singaporezen nog geen duizend dollar per maand verdienen. Iedereen is welkom in Singapore er zijn echter voorwaarden aan verbonden. Voor jezelf zorgen en niet buiten de pot piesen.

“Dit is een land waar we alles moeten betalen, de regering geeft niets”, zegt een Indische taxichauffeur. Een winkeleigenaar uit India ” het zijn de mensen die een land maken, niet de regering. “In India verwachten ouders dat ze ondersteund worden door hun kinderen en blijven ze thuis”, zegt hij. “Hier zie je oude mensen schoonmaken, koken en voedsel verkopen op de markten. Ze verdienen hun kost en vallen hun kinderen niet lastig. Dat is het werkethos dat Singapore rijk maakt.” Bron: http://www.dewereldmorgen.be/artikels/2012/08/24/ongelijkheid-wordt-scherper-in-rijkste-land-ter-wereld

Nu zeg ik niet dat Nederland als Singapore moet worden, we kunnen er echter wel van leren.

In Nederland denken wij het tegenovergestelde dan de mensen in Singapore, wij willen tolerantie, geen betutteling, vrijheid en vooral gelijkheid.

Het kenmerk van een multiculturele samenleving is  juist ongelijkheid en is daarom (om alles tot een eenheid te kunnen smeden) veel meer aan regels gebonden.  Minder vrijheid, meer betutteling en nul tolerantie voor diegene die buiten de pot pist. Voor een succesvolle multiculturele samenleving moet er wat ingeleverd worden.

Willen wij een beetje van Singapore leren dan is acceptatie van ongelijkheid een voorwaarde.

Tweedekamerverkiezingen 2014

2014 is geen typefout, ik geloof namelijk dat tegen die tijd het zoveelste kabinet wegens onenigheid en het niet nakomen van beloftes uiteen is gevallen.  Gezien de peilingen (met nog een weekje te gaan) is het te verwachten dat er bij heel veel partijen heel veel water in de wijn gedaan moet worden om een coalitie te kunnen vormen.

Of het nu een rechts, links of een door het midden kabinet wordt maakt niet uit.  Met teveel water in de wijn is het spul niet meer te drinken. Misschien nog wel voor een poosje maar na een jaar of zo gaat die aangelengde handel vervelen en smacht iedereen na een glas volle wijn.

Er is behoefte aan een kabinet met een breed draagvlak wordt er gezegd, die zou er dus wel komen. Je mag je echter wel gaan afvragen wat de waarde daarvan is als dat kabinet bestaat uit 5 partners die het eigenlijk allemaal anders willen doen. Anders dan ze binnen de (nog te maken) afspraken kunnen. Je hoeft geen waarzegger te zijn om hiervan de toekomst te voorspellen.

Vanochtend zat ik te kijken naar een paar oudgedienden (Marijnissen, Wiegel en ter Louw) Die jongens die waren in staat om in twee zinnen uit te leggen wat er mis is met het hele verkiezingsgebeuren. Er wordt niet meer gesproken over visie maar er wordt  gekwetterd over standpunten.

Wat heb je als kiezer nu aan een standpunt als je de visie erachter niet weet. Vroeger was dat veel makkelijker want toen had je de VVD voor de ondernemers, Het CDA voor iedereen die geloofde, de PvdA voor de werkmannen en D66 voor het alternatief. Visie was toen eenvoudig.

Nu is het wat moeilijker met die visie want er spelen wat andere zaken een hoofdrol.

De economie ligt op zijn gat, we worden te oud en het milieu verdient aandacht. Elke partij heeft te maken met deze problemen, je kan eenvoudig niet meer stellen dat je als partij alleen opkomt voor  de ondernemers, zwakkeren, gelovige, arbeiders of de dieren en het milieu.

Drie hoofdthema’s waar eerst een oplossing voor bedacht moet worden, daarna kan je als partij gaan denken over je eigen achterban.

Neem nou de AOW leeftijd, natuurlijk is die 65 jaar niet in stand te houden, iedereen begrijpt dat. Wat heeft het echter voor een zin om die AOW leeftijd van 65 te gaan verhogen als blijkt dat de meeste van ons voor die tijd al om een of andere reden thuis zitten. Geen baan, slechte gezondheid noem maar op het maakt niet uit.

Het verhogen van de AOW leeftijd en verder niets doen creëert alleen meer werklozen.  Eerst zouden wij als politieke partij een oplossing moeten vinden die het mogelijk maakt dat iedereen tot zeg maar een jaar of 70 aan het arbeidsproces kan blijven deelnemen.

Voor de economie en wel of niet Europa gaat hetzelfde op. Onze banken en verzekeringsmaatschappijen zijn zo groot geworden dat ze niet meer in ons land passen. Bij die banken staat wel ons geld geparkeerd en diezelfde banken voorzien ons van onze hypotheek.  De grens weer op slot gooien kan helemaal niet meer want dan lopen we de kans om ons spaargeld, pensioen en hypotheek te verliezen.

Door groei uit de problemen zien te komen is een illusie, je komt alleen uit de problemen met visie die zegt dat wij zelf verantwoordelijk zijn en dat we de gevolgen daarvan niet mogen ontlopen door deze door te schuiven naar de volgende generatie. Dat er daardoor geen groei maar krimp ontstaat en dat we allemaal moeten inleveren is een gegeven.

Het is aan onze politici om dit aan iedereen duidelijk te maken en dat doe je niet met te zeggen dat we anders moeten gaan verdelen.

Voordat het zover is zal het wel 2014 zijn.

50 km te hard gereden, 10.000 Euro boete.

Beste lezers,

Al het begin is moeilijk dit geldt ook voor het Koninkrijk NederlandE. In afwachting van onderdanen (burgers) denk ik dat het geen kwaad kan om alvast met de grondwet en interpretatie daarvan te beginnen.

De Grondwet van Nederland en NederlandE.
De Grondwet is het belangrijkste staatsdocument en hoogste nationale wet van Nederland dus ook van NederlandE. Zij bevat de regels voor onze staatsinrichting en de grondrechten van de burgers. De Grondwet telt acht hoofdstukken.

Hoofdstuk 1.  GRONDRECHTEN.

In hoofdstuk I zijn de rechten van iedere ingezetene vastgelegd. Het gaat daarbij met name om mensenrechten en democratische rechten. Zo zijn het discriminatieverbod (art. 1), de vrijheden van godsdienst en meningsuiting, de onaantastbaarheid van het menselijk lichaam, het recht op privacy, rechtsbescherming en het recht op betoging opgenomen.

Art. 1
Allen die zich in Nederland bevinden, worden in gelijke gevallen gelijk behandeld. Discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of op welke grond dan ook, is niet toegestaan.

Hoofdstuk 1, artikel 1. Het is zo’n beetje als het boek Genesis in de Bijbel. Alles wat hierna komt heeft alleen zin als we Hoofdstuk 1, artikel 1 respecteren. Dit is het belangrijkste gedeelte van de grondwet vandaar dat men bij het opstellen ervan dit artikel bovenaan heeft gezet.

Hoe moeten we dit artikel 1 nu lezen?

Het tweede gedeelte is erg duidelijk en roept niet veel vragen op.  Discriminatie is om welke reden dan ook niet toegestaan.

Wat bedoeld men echter met het eerste gedeelte? Allen die zich in Nederland bevinden is voor mij iedereen, het maakt niet uit hoe je er bent gekomen, wie je bent of wat je doet. Anders had er wel gestaan ‘Allen die de Nederlandse Nationaliteit bezitten, worden in gelijke gevallen gelijk behandeld’ of iets in die strekking. Dat staat er dus niet, er staat ‘allen’ geen discussie mogelijk.

Het moeilijke gedeelte is ‘gelijke gevallen, gelijk behandeld’ Op de eerste plaats zal je zeggen ja natuurlijk, niks mis mee. Jan rijd 50 km te hard en moet een boete betalen, Piet rijd ook 50 km te hard en moet dezelfde boete betalen.

Het probleem zit hem in gelijk, wat als het nou niet gelijk is? kan je ook zeggen ongelijke gevallen worden ongelijk behandeld? Ja, zeg ik weer dat kan gedeeltelijk als Piet geen 50 maar 100 km te hard rijd moet hij een grotere boete betalen.  Stel echter dat Jan en Piet allebei 50 km te hard rijden, Jan en Piet zijn echter niet gelijk. Jan leeft van de bijstand en Piet is te vinden in de top-10 van Quote. Moet Piet dan dezelfde boete betalen als Jan of moet hij meer betalen? Voor beiden is het vergrijp of overtreding hetzelfde (gelijk) echter voor Jan is 100 Euro boete heel wat zwaarder te verwerken dan voor Piet.

Stel Jan is geen Jan maar is Hoesein uit Somalië die hier illegaal verblijft? Mag hij dan ook weer doorrijden na het betalen van de boete of schoppen we hem het land uit? Hetzelfde geld voor het betalen van belastingen en premies. Jan en Piet vallen allebei onder de categorie ‘Allen’ dus zijn gelijk mag je dan van Piet verlangen dat hij meer betaald dan Jan? Als Jan 30% van zijn inkomen moet afdragen waarom moet Piet dan 50% afdragen?

Betalen naar draagkracht zeggen de politici dus Piet wordt niet meer met Jan vergeleken maar met Henk die ook in quote staat. Ik vraag mij af of dit ooit de bedoeling is geweest bij het opstellen van onze grondwet. Dit lijkt op willekeur aangepast aan de situatie.

Jan rookt, Piet niet. Als Jan wil roken moet hij daar niet alleen BTW maar ook accijns over  betalen. Piet doet ook slechte dingen zoals ongezond eten maar betaald daarover geen accijns en heeft een verlaagd BTW tarief.

Artikel 1 van onze grondwet, gelijke gevallen, gelijk behandelen, wat gaan we doen als gevallen niet gelijk zijn? Is het niet zo dat we in beginsel allemaal gelijk zijn zodra we ons in Nederland bevinden? Of we nou blank, geel, bruin, christen, moslim, Turk, Somaliër arm of rijk zijn?

Als je aan de ene kant van de streep iedereen hetzelfde wil bieden moet er aan de andere kant van de streep ook gelijkheid bestaan. Draagkracht ja echter die draagkracht dient wel gelijk te zijn.

Mijn voorstel is om in NederlandE iedereen op dezelfde manier te belasten, 1 stelsel, 1 tarief.

Boetes dienen ook betaald te worden na draagkracht. Als Piet dezelfde fout maakt als Jan moet hij hetzelfde voelen. Jan 100 Euro boete, Piet 10.000 Euro boete.

 

I have a dream

I have a dream. Deze spreuk zouden we allemaal moeten kennen. degene die aan het dagdromen was heette Dr Martin Luther King. Het is alweer 49 jaar geleden dat die goede man zijn droom kenbaar maakte dus het is geen wonder dat we nog wel weten dat hij een droom had maar dat we de inhoud van die droom zo’n beetje zijn vergeten.

Alhoewel die droom van Maarten voornamelijk over America en Negers ging bevatte die droom van hem toch een aantal overeenkomsten met wat ik aan het dagdromen ben. Ik droom namelijk ook.

Vanochtend werd ik wakker met het idee van ‘hoe zou het zijn als we als land overnieuw zouden starten?’ Stel dat we met z’n allen opnieuw zouden kunnen beginnen en geen rekening hoeven te houden met het verleden. opnieuw bepalen wat mogelijk en belangrijk is. Een nieuw waslijstje met nieuwe prioriteiten. Hoe zou ons land er dan uit gaan zien?

Wat droomde Maarten nou wat ook in die droom van mij zat? In de eerste plaats was ook hij niet echt tevreden ‘We’ve come here today to dramatize a shameful condition.’ en daarnaast was hij er zich van bewust dat in je uppie de wereld verbeteren wat moeilijk is. ‘We cannot walk alone.’ En als je wat gaat veranderen denk dan vooruit en val niet terug op oude gewoontes. ‘And as we walk, we must make the pledge that we shall always march ahead. We cannot turn back.’

Nu begrijp ik dat er een groot verschil zit tussen dromen en werkelijkheid dus even het Nederlandse staatsbestel omver gooien en alles op mijn manier doen zit er op korte termijn niet in. Wat kan dan wel droomde ik voort.

Wat wel kan is een eigen Koninkrijk der Nederlanden maken, een land dat lijkt op Nederland.  Dat land is NederlandE, de elektronische afspiegeling van ons koninkrijk  in een andere dimensie. In NederlandE kan alles en zijn de mogelijkheden onbeperkt.

Om wel een juiste afspiegeling te krijgen heeft NederlandE dezelfde grondwet (spelregels) als ons vaderland. Als bevolking zijn we echter vrij om binnen die grondwet ons eigen beleid te bepalen.

Een land zonder inwoners is geen land, ik zoek dus burgers en bestuurders. Ik zoek: Vaders, moeders, kinderen, ministers, burgemeesters, politie, leraren, militairen, sportlieden, handelaren en ambachtslieden, doktoren en verplegers, bankiers, chauffeurs, vluchtelingen, gastarbeiders, christenen, moslims, boeddhisten, hindoes, hetero’s,  homo’s, winkeliers, makelaars, toneelspelers, artiesten, journalisten en alles wat een toegevoegde waarde kan hebben voor NederlandE.

Laten we samen eens kijken of het mogelijk is een land te creëren waar iedereen het na zijn zin heeft. Stel je voor dat dat zou gaan lukken en we krijgen een elektronisch Nederland met een paar miljoen inwoners die het allemaal na hun zin hebben. Dan wordt het in het werkelijke Koninkrijk der Nederlanden alleen een kwestie van kopiëren.

Iets uitproberen, de invloed van maatregelen etc. de effecten hiervan laten in het dagelijks leven vaak lang op zich wachten. In NederlandE is die beperking er niet.

Is NederlandE  in staat om een sluitende begroting te krijgen? Hoe betalen we de zorgkosten? Met wie doen we zaken in de toekomst? Vragen die in NederlandE binnen de kortste keren beantwoord kunnen worden.

Wie wil er mee doen aan dit experiment? Nu is de kans aangebroken voor iedereen die vind dat het anders moet. In NederlandE wordt er naar iedereen geluisterd.

Oh ja, een paar programmeurs en website ontwikkelaars zijn van harte welkom.

Ik ben rechts, denk links en geloof niet in het midden, wat zou de kieswijzer zeggen?

Op wie stem jij?

Ik heb nogal moeite om te gaan stemmen want ik pas niet in het systeem.  Ik heb dus een paar kieswijzers uitgeprobeerd maar daarbij moest ik antwoorden op vragen die ik helemaal niet heb.  De uitslag van die test was dus ook fout want het bleek D66 te zijn. En juist die partij begint met de slogan ‘EN NU VOORUIT’  terwijl ik vind dat een pas op de plaats geen kwaad kan.

Ik ben het eens met D66 dat we moeten investeren in scholing en opleiding, volgens het CPB is D66 de ‘leerkampioen’ van alle partijen. Wat mij aanspreekt is een leven lang recht op onderwijs voor iedereen, ik mis  echter de visie op het onderwijs zelf. Wat gaan we die studenten leren? Het lijkt een beetje op hetzelfde wat we nu doen alleen volgens D66 veel beter. Levert dat wat op?  en waarom moet dat 2 miljard kosten? Als we nu eens de tijd nemen en beginnen met het basis onderwijs,  dan over 8 jaar de middenbouw, over 12 jaar het HBO en hierna de universiteiten gaan aanpakken.

Naast ingenieurs en economen hebben we ook vaklieden, uitvinders en verkopers nodig. Daarnaast willen wij als volk vermaakt worden, dus moeten wij ook sporters, toneel spelers, dansers en muzikanten opleiden. Ook komt het vak  gezondheidszorg niet voor op het lijstje van D66 terwijl daar het meeste te leren en in de toekomst te besparen valt.

Niet doorschuiven maar aanpakken zegt de VVD, dat is meer in mijn lijn want die slogan gaat over NU en het repareren van mijn treinstel. (zie de trein) Alleen bij dat aanpakken schort het nogal.  Mijn inziens kortzichtig en erg makkelijk gedacht. De overheid verkleinen terwijl we nu juist goede bestuurders nodig hebben. Willen wij van koers veranderen dan heb je juist de mensen nodig die het kunnen regelen en controleren. Groei,groei,groei en zo snel mogelijk van het tekort af daar gaat het om bij de VVD . Daar ben ik het dus voor de helft mee eens.  Onderwijs wat beter aansluit bij de arbeidsmarkt in plaats van onderwijs wat beter aansluit bij de maatschappij. Kan de VVD wel luisteren?

En dan nu de SP, die beginnen met de vraag ‘liberaler of socialer’. Ik wil het eigenlijk allebei via liberalisme naar een sociale maatschappij. waarom moet ik daar nu weer een keuze tussen maken? Met ‘bouwen aan een nieuw vertrouwen’ begrijp ik dat de SP er zelf ook nog niet helemaal uit is, ze zijn nog met bouwen bezig. Wel lief van ze is dat de SP graag met iedereen wil samenwerken. Daar beginnen ze mee. Dat is de VVD met hun aanpakken en niet doorschuiven vergeten te melden. De SP is denk ik de meest vriendelijke partij van Nederland met een visie om 80% van de bevolking tevreden te houden. Of dat nou goed is voor het land moet je jezelf wel afvragen.

De PVV is toch wel een heel bijzondere eend in de bijt.  Het is grappig op de eerste pagina van het partijprogramma stelt Geert de vraag  ‘Zijn wij nog wel een land dat zichzelf wil besturen?’ Als je dat volgens Geert wilt dan moet je op de PVV stemmen. Een partij die wel je stem wil hebben maar waar je geen lid van kan worden. Dat recht is er alleen voor Geert. Hoe zou dat dan gaan met die beslissingen die er worden genomen? Zijn we dan wel de baas? Als afsluiter van de inleiding zegt Geert ‘laten wij samen het onmogelijke waarmaken’. Ik hoef niet verder te lezen, ik beperk me wel tot het mogelijke.

En dan het CDA. Wat kunnen we daar nog van verwachten? ‘Samen kunnen we meer’ Dat wisten we nog niet. Hoe verzin je zoiets? Tot mijn verbazing begint het partijprogramma met ‘iedereen’ en toen ik hiervan was bekomen zie ik met koeien van letters staan ‘Voor de toekomst van onze kinderen’ Wie doet media beleid bij het CDA? je moet namelijk wel heel erg geïnteresseerd zijn in de politiek om partijprogramma’s te gaan downloaden en door te nemen. 90% van de kiezers doet dat namelijk niet.

De enigste partij die begrijpt waar het om gaat zet het wel in zijn verkiezingsprogramma maar ventileert die boodschap op zo’n slechte manier dat niemand het opmerkt. Wat moet je nou met een club die het wel weet maar niet waarmaakt? Zo te zien heeft het CDA wel ‘weters’ maar geen uitvoerders, gelukkig kunnen we wel lid worden van het CDA en met de uitvoering helpen.

Een tip voor het CDA is de website direct door loggen naar het partijprogram. Het lijkt wel of we het over twee partijen hebben. Sybrand vertel nu gewoon aan het volk wat er op de eerste pagina van het partijprogramma staat. ‘Het gaat het meest om onze kinderen.
Als wij nu niet doen wat nodig is, zitten zij straks met onze problemen: schulden, verdeeldheid, verruwing, overlast, vervuiling, werkloosheid’. Als je dat doet gaan er misschien mensen naar jou luisteren.

Groenlinks is de volgende die naar mijn stem loopt te vissen. Alhoewel ik begrijp dat milieu belangrijk is geloof ik niet in een een economie die draait op wind en groeit op zon. Misschien moet Groenlinks eens met de PVV gaan praten, die willen namelijk ook het onmogelijke waarmaken.
Wat ze bij Groenlinks wel doorhebben is wat er  moet gebeuren bij het basisonderwijs en dat banken best wat strenger mogen worden aangepakt.

Dat de PVDA al een tijdje de weg kwijt is wisten we al. Wat mis ik de tijd van die chagrijnige Joop de Uil. Nu zitten we opgescheept met iemand die weliswaar een vlotte babbel heeft maar de waarheid wel heel erg ruim blijkt te nemen. ‘We koppelen de AOW aan de levensverwachting’. levensverwachting van wie vraag ik mij dan af.  We moeten volgens de PVDA niet alleen langer gaan werken maar ook meer. De ATV wordt ingepikt. Op het gebied van onderwijs kan de PVDA niet veel meer bedenken dan dat we beter moeten leren schrijven en rekenen. Ik kan niet ontkennen, dat laatste lijkt mij voor de PVDA uiterst noodzakelijk.

En de rest van de partijen dan? ja wat moet ik nu bij een partij die twee of drie zetels haalt? Heeft mijn stem dan zin? Ik denk dat ik deze ronde aan mij voorbij laat gaan en wacht op de volgende verkiezingen van over een jaar of twee. Tegen die tijd hoop ik dat het kiesstelsel is aangepakt zodat ik met de VVEBLDND een slag kan slaan naar het premierschap.

Oh ja, VVEBLDND staat voor Volkspartij Voor Een Beter Leven Door Nuchter Denken.

 

 

 

 

 

Getagged , , , , , , , , ,

3 miljoen Euro per uur?

Hoe verdien je 3 miljoen Euro per uur?

Als wij hier nou eens antwoord op proberen te geven dan wordt het misschien wat duidelijker voor iedereen wat er aan de hand is.

Een ding weet ik zeker en dat is dat het in je uppie verrekte moeilijk is om dat bedrag bij elkaar te sprokkelen. Zelfs de meest succesvolle zakenlieden in Nederland zullen dat bedrag niet verdienen. Het is dus meteen al duidelijk dat als je 3 miljoen Euro per uur wilt verdienen je hulp nodig hebt. Samen zou het misschien mogelijk zijn.

Waar heb ik nou die 3 miljoen voor nodig? Dat is er voor om mijn leventje in stand te houden, ik geef namelijk een beetje teveel uit. Oeps, vergeten voor te stellen. Ik ben Bv Nederland. Op dit moment leef ik een beetje boven mijn stand en geef per uur 3 miljoen te veel uit. Geen nood hoor, ik kan voor 0,1% lenen dus echt druk maak ik mij nog niet over dit bedrag.

Samen met de politieke partijen hebben we dus al een antwoord bedacht op de vraag,  als je de vraag maar iets anders stelt is het antwoord heel eenvoudig. Niet ‘hoe verdien ik 3 miljoen’  in plaats daarvan zeggen we waar haal ik 3 miljoen vandaan? Dan is het antwoord ‘uit de toekomst’. Gelukkig duurt die toekomst nog heel lang dus ik kan als politieke partij gerust maatregelen voorstellen waarvan het effect over 70 jaar pas merkbaar is.

Die 3 miljoen is niet wat wij met z’n allen verdienen, nee dat is de 3% die we tekort komen en daar kan op dit moment de hele politieke wereld mee leven. Ik niet want ik heb namelijk 5 kinderen.

Ik wil dus nu een oplossing en geen vooruit geschuif. Als we geen 3 miljoen per uur extra in het laatje kunnen brengen dan stoppen met boven onze stand te leven niet morgen of overmorgen maar nu.

Wat is er nou zo moeilijk aan om als politieke partij mee te delen dat we teveel uitgeven en dat het zoveel te veel is dat het niet meer mogelijk is om dat tekort ten laste te leggen aan een bepaalde bevolkingsgroep. Alleen als iedereen meedoet is het mogelijk.

Je hoeft als politiek Nederland het niet met elkaar eens te zijn, maar je kan ongeacht je geloof en visie wel met elkaar afspreken dat op op is. Iedereen mag mag proberen het zo eerlijk mogelijk  te verdelen maar van het geld van onze kinderen moeten wij afblijven.

Met deze stelling krijg ik natuurlijk de hele wereld van economen over mij heen want er is tenslotte niets mis met lenen. Wie kan anders een huis kopen of welk bedrijf kan investeren zonder geleend geld? Niet lenen betekent stilstaan of achteruitgang. En omdat het gemiddelde leven van een land wat langer is dan een individu kunnen we blijven schuiven. Een overheid mag dus wel degelijk geld lenen.

Waar het om gaat is wat diezelfde overheid met dat geleende geld doet. Als ik een hypotheek afsluit leen ik geld voor iets wat waarde heeft. Als ik die hypotheek gebruik om eten te kopen loopt de waarde (afhankelijk van hoeveel ik eet) snel achteruit en als alles op is is er geen waarde meer over, enkel schuld. Dus lenen om te bouwen, onze infra structuur, voor scholing en opleiding heeft zin,  lenen we echter om de minima te ontzien, de AOW te bekostigen, onze pillen te betalen en ik weet allemaal niet wat, dan is dat voor ons wel leuk maar niet voor onze kinderen.

We zouden dus als overheid er twee begrotingen op na moeten houden. Een verbruiksbegroting (alles wat we opeten) en een investeringsbegroting (voor alles wat waarde genereert) Die verbruiksbegroting mag niet overschreden worden, die investeringsbegroting mogen we best aanpassen aan onze behoefte zolang we maar waarde genereren.

Die 3 miljoen Euro per uur is dus misschien helemaal geen probleem en mag best wel hoger zijn, verwonderlijk dat er geen partij is die dat aan ons duidelijk kan maken. Daarbij wel graag  een antwoord op de vraag wat de waarde van groei is.

Worden we daar gelukkiger van?

Getagged , , , , ,

Filosofie en politiek, Nederland Crisisland?

You may strive for what you need, but only that and nothing more. What you want will lead to excess, and excess doesn’t help, but hurts. ( Zeno of Citium 3rd Century BC )

De kranten en de rest van de media lopen er van over, Financial Bubble, Huizenmarkt gecrasht, Griekenland, Spanje en dan nu de stijgende kosten van onze Gezondheidszorg en de AOW die niet meer te betalen is. Het begrotingstekort moet naar 3%.

Het goede van een crisis is dat we gedwongen worden om (weer eens) na te denken. Waar ging het fout, wie is er verantwoordelijk en hoe moet het nu verder?

Waar ging het fout?

Wat opvalt is dat het antwoord op deze vraag wordt gezocht vanaf het moment toen we dachten dat het nog goed ging, veel verder terug dan 2008 wordt niet gekeken. De financiële crisis, hoe kwam dat en hoe lossen we die crisis weer op zodat we weer snel door kunnen gaan met dagelijkse zaken zoals groei en oud worden.

Er worden dus wat banken opgeofferd, een paar landen voorzien van de nodige leningen (tegen woeker rente) en er is besloten dat er vanaf nu wat beter gecontroleerd wordt op al dat gesjoemel van die financiële instellingen inclusief regeringen. En daarom moeten wij met z’n allen bezuinigen want anders gaat het goed mis wordt er gezegd. Wat er dan mis gaat kan men schijnbaar niet berekenen want dat wordt niet verteld.

Wat als die fout nu ergens anders ligt, veel verder terug in de geschiedenis.  Vaak gaan dingen al fout voordat je het in de gaten hebt. Onze regering heeft het over een stagnerende groei en een vergrijzende bevolking. Een stagnerende groei hebben we wel eens vaker doorstaan en dat we met z’n allen ouder worden is ook al een poosje bekend. Waarom zit het land dan nu weer in de problemen?

Is dat wel zo of wordt ons wat wijs gemaakt? Als het waar is waarom zijn we dan bezig met symptoombestrijding (hoe lossen we de financiële crisis op) Laten we ons dan eerst eens afvragen wat groei en ouderdom betekent.

Groei en oud worden is een resultaat van laten we zeggen goed gedrag, als je op de juiste manier leeft wordt je beloond met groei en een lang leven. Lang geleden is deze gedachte echter op z’n kop gezet. Wat wij nu nastreven is groei en oud worden. het leven zelf wordt daarbij ondergeschikt gemaakt. Er wordt van ons verwacht dat we presteren omdat we groei moeten bewerkstelligen. We moeten op een zodanige manier leven zodat onze ouderdom niet in gevaar komt.

Hier is dus 300 jaar voor Christus al over nagedacht.

Genoeg is niet meer genoeg.

Het ging fout op het moment dat een bepaalde groep mensen besloten dat genoeg niet meer genoeg is. Dit is snel uit te leggen. We worden overspoeld met nieuwe producten die niets bijdragen aan ons geluk, het tegengestelde is waar. Neem het zogenoemde social networking (Facebook, Hyves) we leggen ons hele hebben en houwen te kijk maar weten niet meer hoe we op een persoonlijke manier contact moeten maken.

Als zombies zitten we in de trein of lopen/fietsen we op straat koptelefoon op, we horen en zien niet meer wat er zich om ons heen afspeelt. We eten kant en klaar maaltijden volgestopt met ‘smaakmakers’, gemodificeerd vlees en groenten. Door middel van televisie worden we gebombardeerd met ellende van de andere kant van de wereld waar we als individu niets aan kunnen doen laat staan begrijpen. Wie is er meer gelukkig geworden met een 3D televisie of met social networking? Of ik kan het anders vragen; Wat is beter de melkboer, groenteman en bakker aan huis of de kant en klaar maaltijden in het diepvries vak bij de Albert Hein?

We denken niet meer zelf, als schapen volgen we de kudde. De informatie die over ons wordt uitgestort is net zo gemodificeerd als het voedsel wat we tot ons nemen. We laten ons dagelijks brainwashen en een oor aan naaien door graaiers en hebbers die nooit genoeg hebben. Daar ging het fout en daar gaat het fout.

De AOW.

Als voorbeeld de AOW, in 1957 door Drees ingevoerd. Het geld kon niet op in die tijd en de generatie die het toen voor het zeggen had besloot dat na al die jaren van suffering (2 oorlogen, de jaren 30 crisis) de tijd was aangebroken voor beloning in de vorm van een verzekerde oude dag. Die Drees was natuurlijk als bestuurder niet echt dom en besloot om de AOW met 65 jaar in te laten gaan. De gemiddelde leeftijd van een man was toen 63,5 jaar. Die paar man die ouder werden dan 65 konden we toen best met z’n allen betalen en die enorme geboorte golf na 1945 zal wel voor de rest zorgen. Dit was het begin van geld uitgeven wat nog niet verdiend was.

Waar Drees geen rekening mee hield is dat de gegevens waarmee hij werkte de gegevens waren van de generatie voor hem, die gingen nog allemaal dood aan de meest uiteenlopende ziektes en die hadden hun hele leven zo hard moeten werken dat alle energie was verbruikt rond de 60 jaar. Generatie Drees werd echter rap ouder en waren maar wat blij met die AOW waaraan ze zelf trouwens niet veel aan hebben mee betaald.

Tijdens een borrelpraatje hadden wij het over de verkiezingen, waar stem je op en waarom? Ik stem op Wilders zegt mijn 63 jarige vriend want Wilders is voor behoud van de AOW op 65 jaar. Hij onderbouwde dat ook want hij zei ‘ik heb er recht op want ik heb mijn hele leven AOW betaald’

Dit klinkt natuurlijk eerlijk maar helaas heeft hij niet voor zichzelf AOW afgedragen maar voor generatie Drees. En aangezien er bij die generatie niet meer veel is te halen (de meeste zijn uitgestorven) moet de AOW van mijn vriend door de volgende generatie betaald worden en die jongens en meisjes zitten daar volgens mij niet echt op te wachten.

Mogen we de volgende generatie opzadelen met problemen die wij of onze ouders hebben gecreëerd? Misschien moeten we net als Drees bedoeld heeft de AOW aanpassen aan onze levens verwachting en nu in laten gaan op 80 jarige leeftijd?  Wij willen AOW op 65 jarige leeftijd maar we gaan niet meer gemiddeld dood op 63,5 jaar. Dit is al jaren bekent maar vanwege het behoud van stemmen is er geen politieke partij die dit durft te melden en de massa wil het niet horen of weten.

Natuurwetten.

Waarom is het dat regels en natuurwetten die overal gelden niet op gaan bij het regeren van een land? Als een bedrijf meer kosten heeft dan baten gaat het op den duur failliet. Als ik meer betalingsverplichtingen aanga dan dat ik verdien krijg ik de deurwaarder op bezoek of de bank verkoopt mijn huis. Natuurlijk kunnen we best een poosje rood staan maar we moeten wel zeker weten dat het goed komt. Voor onze regering is dat echter niet het geval, die zeggen ‘als we over 3 jaar 2% economische groei hebben dan is dat voldoende om de tekorten van nu te compenseren. Nu moet je eens met zo’n verhaal naar de bank gaan als je de hypotheek niet meer kan betalen wat denk je dat die antwoorden?

Het verschil zit in de garantie of betrouwbaarheid van terug betalen. Bij onze Nederland Bv zit dat wel goed denken de geld verstrekkers, bij jou is dat een vraagteken. Door deze kromme redenatie geven wij als land jarenlang teveel uit. Meer, meer, meer, groei, groei, groei.

Maar wat als je nou niet groeit door omstandigheden die we hoe langer en meer niet onder controle hebben? Banken belazeren de boel, in Griekenland geven ze het geld weg en in Spanje slapen ze te lang. Terug betalen kunnen we niet meer, dat moeten onze kinderen doen. Is dat eerlijk?

Wie is er schuldig?

Eigenlijk zijn we allemaal schuldig want we hebben het laten gebeuren. Toch is er een bepaalde groep van de bevolking die het zich wat meer kan aanrekenen. Iedereen kent ze van naam maar wie het zijn weten we niet. Het zijn de zogenaamde ‘baby boomers’ Het is nu de tijd van de “Baby Boomers” Dit zijn de jongens en meisjes die denken dat ze het nu voor het zeggen hebben. (Je hoort bij die club als je tussen 1945 en 1955 bent geboren).

Het is op zijn minst opmerkelijk om te zien dat een Woodstock / Flower-Power generatie is uitgegroeid in een ik wil alles hebben generatie. Waar is die tolerantie en eerlijk alles delen filosofie gebleven?

Baby Boomers control over 80% of personal financial assets and more than 50% of discretionary spending power. They are responsible for more than half of all consumers spending, buy 77% of all prescription drugs, 61% of OTC medication and 80% of all leisure travel, (Juli 2011)

Baby Boomers denken dat ze alles kunnen, wat ze echter niet willen of moeilijk kunnen accepteren is oud worden en sterven. Oud worden en doodgaan past niet bij de Baby Boomer levensstijl. Hun motto is wat moet je doen om jong te blijven en wat moet je doen om niet dood te gaan. Daarnaast willen die Boomers in de tussentijd zo veel mogelijk geld vergaren.

Meerwaarde hebben.

De beste manier om geld te vergaren is groei, als een economie groeit creëer je geld, daarmee kan je dingen kopen en dat levert weer meer geld op. Dit principe klopt aardig zolang je niet voor anderen hoeft te zorgen, geen gezeik allemaal rijk zodat iedereen voor zichzelf kan zorgen. Wel moet ieder een bepaalde meerwaarde hebben anders gaat het fout.

In onze toch redelijke verzorgingsstaat zijn er echter zaken die economisch gezien geen meerwaarde hebben, wij hebben daar een oplossing voor gevonden door te zeggen ‘dit heeft een culturele meerwaarde’ zodoende geven we ook geld uit aan zaken die niets anders opleveren dan een goed gevoel. Dit is onze economische paradox. We hebben namelijk juist op de eerste plaats een goed gevoel nodig om een leuk leven te hebben. Een goed gevoel geeft optimisme, optimisme geeft durf en kracht. We denken echter dat we het beste kunnen bezuinigen op die culturele waardes om onze economie te redden.

We worden bedolven onder informatie wat goed voor ons zou zijn en natuurlijk ook wat niet goed voor ons is, allemaal bedacht door die geld graaiende Baby Boomer. In het kader van bezuiniging is het dus beter om subsidie van een toneelvereniging te schrappen dan te korten op de AOW. Ziekte kosten moeten zodanig op peil gehouden worden zodat die vergrijzende massa mensen zo lang mogelijk aan de pil en medicijnen blijft, daar verdien je namelijk heel veel aan.

Wie betaald?

Om alle ellende te kunnen bekostigen voeren we accijnzen op alles waarvan we vinden dat we wel zonder kunnen maar niet zonder willen omdat die zaken juist het leven een beetje aangenaam maken. Accijnzen worden geheven op brandstof, tabak, alcohol, luxe goederen.

De kosten van levensonderhoud zijn zodanig gestegen dat bij een gemiddeld gezin man en vrouw moet werken om alles te kunnen bekostigen. Het gevolg is dat de melkboer, bakker en groenteman niet meer aan de deur hoeven te komen want er is niemand thuis overdag. Buiten schoolse opvang, kinderdagverblijven, crèches, peuterspeelzalen het houd niet op. Onder het mom van recht tot zelfontplooiing kan de vrouw tegenwoordig uitsluitend buiten kantooruren moeder zijn.

Gezondheidszorg.

In de gezondheidszorg heeft de grootste ontwikkeling plaatsgevonden en dat gaat maar door. Voor mij geen wonder want die Baby Boomers willen niet dood en aan pillen kan je het meeste verdienen. Vroeger was dat wel wat anders, in het ziekenhuis werd je liesbreuk verholpen of je been gezet, thuis ging je dood. Nu niet meer, de meeste kwalen en ziektes zijn onder controle, het enigste wat overblijft zijn ziektes die te maken hebben met ouderdom. Kanker, hart en vaat ziektes en als je die overleeft alzheimer. Doodgaan doen we pas als het laatste door de dokter inelkaar geknutselde levensdraadje knapt.

Wat niemand verteld is dat we eigenlijk helemaal niet gemaakt zijn om zolang te leven, biologisch gezien is er ook geen nut om 100 jaar oud te worden en economisch gezien zijn we de jaren boven de 65 uitsluitend voor de farmaceutische industrie van belang. 3 pillen voor de kwaal en 6 pillen om de bijwerkingen van die 3 pillen tegen te gaan. Wie kent ze niet de pillendoosjes. Chemo op 75 jarige leeftijd? Ja want misschien kunnen we wel 100 worden. Of is het Ja, want dan verdienen we eraan.

Kanker krijg je voor 90% door ouderdom, jammer genoeg worden sommige mensen vroeg oud. Wat wordt ons nu aangepraat? Van roken krijg je kanker. Natuurlijk is roken schadelijk voor je gezondheid, dat bestrijd ik niet. Wat er niet verteld wordt is dat je lichaam prima in staat is om die schade die je daar bij oploopt te herstellen als je maar jong bent. Op 70 jarige leeftijd is dat echter wat anders.Botbreuken doen er op die leeftijd trouwens ook langer over om te genezen.

Blind zijn voor de gevolgen van ouder worden.

Wat het meeste opvalt is dat we met z’n allen blind zijn voor de gevolgen van het ouder worden, we weten het maar gedragen ons er niet naar. Terug naar de tijd van Drees toen de mannen gemiddeld 63,5 jaar oud werden. Als werkgever bedacht je wel 3 keer voordat je iemand van een jaar of 45 in dienst nam. De meeste mannen waren op die leeftijd al opgebrand van al het harde werken veel energie kon je er niet meer van verwachten. Daarnaast ging de ontwikkeling zo snel dat die (oude) club al die nieuwe computer gein niet meer kon bijbenen.

Het gevolg was weg met die jongens en de VUT kreeg zijn intrede. Op 48 jarige leeftijd begonnen die mannen al af te tellen. Op 55 jarige leeftijd twee jaar de WW in en dan op 57 in de VUT.

Nu is het echter wat anders. Nu sta je met een leeftijd van 48 jaar in het midden van het leven. We zijn goed geschoold, hebben een schat van ervaring opgebouwd en maken volop gebruik van de laatste technologieën en ontwikkelingen. De kinderen zijn de deur uit en het is tijd om nog een keer gas op de plank te geven om voor onze oude dag te zorgen. Wij weten namelijk dat we oud gaan worden.

Helaas, de werkgevers blijken nog bij Drees op school te zitten. 40 jaar kan nog net maar veel ouder moet je niet wezen. Het gevolg is dat er een leger van goed gekwalificeerde mensen of thuis zitten of als ZZPer zijn boterham moet zien te verdienen. De enigste die op hoge leeftijd van baan kunnen verwisselen zijn de CEO’s of directeuren want die kunnen op een of andere manier wel functioneren op 50 of 60 jarige leeftijd.

Het is maar een gedachte maar wat zou er gebeuren als we al die mannen met een leeftijd van tussen de 45 en 60 jaar weer gaan inzetten zou er niet een enorme schat van ervaring en wijsheid terugstromen in de maatschappij? Werkgevers staar je niet meer blind op leeftijd, we kunnen tegenwoordig op 55 jarige leeftijd nog jaren in goede gezondheid mee. Die jonge vent die je wil aannemen is trouwens niet van plan om lang te blijven want die denkt aan ervaring opbouwen  en een carrière slag op 35 jarige leeftijd. En die 35 jarige weet het op zijn 40ste wel en gaat dan voor zich zelf beginnen meenemend de kennis en ervaring opgedaan in jou bedrijf.

De handelsreiziger.

Vroeger kwam een keer in de zoveel tijd de handelsreiziger voorbij. Die man verkocht de nieuwste producten, nog niet eens te koop in de winkel. Een nieuw soort stofzuiger zonder zak, een koekenpan die niet aanbakt, een super zeem, een apparaat die de afwas kon doen en nog veel meer ongein.

Die handelsreiziger wist het echter zo te brengen dat je wel gek was als je het niet zou kopen, het kon tenslotte weer maanden duren voordat hij weer in de buurt was en dan was het maar de vraag of hij datzelfde product nog wel had want er waren er nog niet zo veel van.

Die handelsreiziger komt net als de bakker, groenteboer en melkman niet meer aan de deur, we kunnen hem gelukkig nog wel elke dag zien. Nu op televisie, daar zien we hem rozen weg geven, stickers uitdelen, ballonnen opblazen, je kan het zo gek niet bedenken zo lang je maar op hem gaat stemmen. Dat moet je wel doen want anders is er niemand die voor je opkomt zegt hij er dan bij.

Zolang we in handelsreizigers blijven geloven zijn we zelf schuldig, die jongens doen namelijk gewoon hun werk en dat is een rad voor onze ogen draaien. Helaas geen rad van fortuin.  Alle politici weten bij voorbaat al dat ze geen kamer meerderheid krijgen. Je kan dus als politicus van alles beloven om stemmen te vangen want na de verkiezingen kan je zeggen ‘sorry dit was niet mijn fout want ik zit niet in de regering of mijn coalitie partners willen wat anders en ik moest water bij de wijn doen’

Wat wij zouden moeten doen is met z’n allen op een partij stemmen en dan die partij afrekenen op hun beloftes. Beloftes niet nakomen? De gevangenis in vanwege volksbedrog. Ik wil Wilders, Roemer of Rutte wel eens zien hoe die Nederland gaan redden. Ik denk dat zij binnen 4 jaar de bak in gaan vanwege het niet nakomen van beloftes.

Omdat niemand meer nadenkt over gelukkig leven zijn we bezig met meer, meer, meer en als het echt niet anders kan vooral niet minder. Er staat niemand meer stil bij het feit dat we best met wat minder gelukkig kunnen zijn. De tijd van ‘geen gezeik iedereen rijk’ is bereikt, nu zouden we ons er op moeten richten hoe wij de boel beter kunnen verdelen zodat iedereen gelukkig kan zijn.

Zolang we dat niet willen zijn we allemaal schuldig.

Hoe moet het nu verder?

Aan de kant gaan staan en schreeuwen dat het niet goed is gaat ons allen goed af, hoe het dan wel moet weten we ook wel te vertellen zolang we maar geen rekening hoeven te houden met anders denkende. Toch denk ik dat er universele waarden zijn die voor iedereen gelden en als je daar van uit gaat moet het mogelijk zijn om tot een goed geheel te komen waar (bijna) iedereen zich in kan vinden. Opvallend is dat de rijkste mensen op aarde tevens het meeste weggeven er is dus hoop.

Ons politieke stelsel.

Ik verbaas mij over ons politieke stelsel, als we als land een beetje pech hebben dan kunnen we maar zo na 12 September 14 partijen in de kamer hebben zitten.Dit met een regering die wordt samengeharkt door 3,4 of misschien wel 5 partijen. Waarschijnlijk weer na maandenlang onderhandelen gebruik makend van informateurs, formateurs en ik weet niet wie anders.

We kennen allemaal de spreuk van 1 kapitein op een schip. Als je dat namelijk niet doet krijg je gedonder. In het bedrijfsleven zie je dat dus ook, er is vaak 1 persoon die de uiteindelijke beslissing neemt. Hoe kan je nu bedenken dat een regering die bestaat uit een paar partijen en misschien een gedoog partner goed is voor een land? Daar komt nog het volgende bij; hoe kan je verwachten van de partij waarop je gestemd hebt dat die haar beloften nakomt. Dat kan namelijk helemaal niet als je met z’n vieren of vijven regeert.

Democratie is een goed en verworven recht we zijn echter doorgeslagen naar over-democratie, bestuurlijk is het niet meer te doen. Vroeger was dat wat anders en wist je van tevoren wat je kon verwachten. Je stemde links, rechts of christelijk en die laatste was het tuimelaartje ene keer links, dan weer rechts. Nu denk ik wel eens waar zitten al die partijen nou voor terwijl ze weten dat ze nooit aan echt regeren toekomen. Stel je denkt links (wat dat dan ook maar mag wezen) waarom dan een nieuwe partij oprichten? Sluit je aan bij de bestaande (linkse) partij en zorg dat je gehoord wordt. Samen sterk is tenslotte het halve werk.

De nieuwe verkiezingen.

We zouden al dat geneuzel kunnen veranderen door de verkiezingen iets anders te laten verlopen. Als we nou eens zouden stellen dat we 1 kapitein op bv Nederland willen hebben, dat betekent dat 1 partij de absolute meerderheid moet hebben om te regeren. Die kunnen we als volk dan daarop afrekenen. Het verkiezingsdraaiboek zou er zo uit kunnen zien.

We beginnen weer zoals we het nu doen, iedereen kan een partij beginnen. We houden dezelfde kiesdrempel voor de eerste ronde. Na de eerste ronde gaan we verder met de vijf grootste partijen, de andere partijen kunnen hun zetels ‘verkopen’ aan die vijf grootste partijen als die daarvoor in plaats hun programma aanpassen. Bijvoorbeeld; de Partij voor de dieren heeft een aantal milieu zaken in hun partij program staan wat zij erg belangrijk vinden. Die punten kunnen ze proberen te slijten bij een of meerdere partijen van de grote 5.

Wilders denkt ik wil regeren en voor die drie zetels wil ik er wel voor zorgen dat er geen bomen meer gekapt worden. Het partij programma van de PVV wordt herschreven en ze beloven het bomen kappen te verbieden als ze gaan regeren.

De andere partijen doen hetzelfde en zo krijgen we de tweede ronde met vijf partijen en nieuwe programma’s. Krijgt een partij na de tweede ronde de meerderheid dan is het verhaal klaar en kunnen we gaan regeren, is er nog geen winnaar dan is er een derde ronde nodig tussen de twee grootste partijen. Weer kunnen er onderhandelingen plaats vinden tussen de drie afvallers en de twee grootste partijen met aanpassing van het verkiezingsprogramma.

Natuurlijk hoeft een partij zijn programma niet aan te passen met items of ideologie van een andere partij met wel het risico dat ze stemmen mislopen en niet zullen regeren. Na de verkiezingen krijgt de grootste partij de helft van de kamer zetels plus 1, de rest van de zetels wordt evenredig de eerste verkiezingsuitslag verdeeld over alle andere partijen.

In dit geval hebben we een regering die aan hun beloftes kan worden gehouden. Daarnaast kan elke partij net zoals nu hun zegje doen tijdens de kamer debatten. Een goed initiatief is er al van G500 een groep politiek bewuste jongeren, is te vinden op https://stembreker.nl

Ik ben met de regering begonnen simpel omdat zonder een bestuurder niets van de grond komt. Met een meerderheidspartij kan je wat opbouwen. Wat we nu verder nodig hebben is visie. We hoeven het niet eens meer te bedenken, een beetje terug in de tijd (2400 jaar geleden) was Plato er al achter.

All things of the material world can change, and our perception of them also, which means that the reality of the material world is weaker, less defined than that of the immaterial abstractions.

Wat meer geschiedenis en wat minder economie zou geen kwaad kunnen de komende jaren.

Visie, doel en route.

Voor visie heb je een doel nodig, je moet eerst weten waar je naartoe wilt, daarna kan je de route bepalen.

Als dat doel nu eens zou zijn ‘een tevreden en gelukkige natie waarbij ieder individu recht heeft op zelf-ontplooiing in vrijheid van geloof/religie. Het geluk van een natie is belangrijker dan het bezit van een natie, het gaat er niet om wat we hebben of bezitten maar hoe we ons voelen.

Om een goed gevoel te krijgen is het belangrijk om na te denken over wat we hebben, wat we denken te missen en net zo belangrijk wat we niet nodig hebben. Ook is het goed om te weten wat we niet willen, dit laatste is denk ik het makkelijkste om in te vullen.

Tijdelijk.

Geloof je in god of een boven natuurlijke macht of ben je als wetenschapper geboren en geloof je uitsluitend in zaken die bewezen en aangetoond zijn het maakt niet uit, voor ons allen geldt dat eens de laatste dag aanbreekt. Het aantal jaren dat we op deze planeet bewust rondlopen is maar zeer beperkt als je die jaren afzet tegen oneindigheid. Waar we bij stil moeten staan is dat (zover de wetenschap heeft aangetoond) alles er altijd al was en altijd zal blijven. Energie gaat over in materie en materie gaat over in energie.

Er van uitgaande dat je maar op een plek tegelijk kan zijn betekent het dat de jaren die je hier bewust aanwezig bent afgaan van de jaren waarbij je in een andere vorm bestaat. Wat die vorm dan ook maar mag wezen we zijn er op die manier altijd al geweest en zullen altijd blijven. Wat wij onder ons leven verstaan is maar een flits, het is geleende tijd van deze aarde die we weer even snel verlaten als dat we zijn gekomen. Waar het nu om gaat is wat hoe wij deze aardse tijd beleven en wat wij achter laten op het moment dat we weer vertrekken.

Economie of biologie?

We zoeken naar de reden van bestaan of de zin van het leven maar eigenlijk hoeven we ons daar helemaal niet mee bezig te houden. Acceptatie zou een beter begrip zijn. We zijn er, het aardse leven is daar en we moeten er zo goed mogelijk mee om zien te gaan. Om als mens gelukkiger te kunnen leven zouden wij In plaats van economisch meer biologisch moeten denken

Wat we niet willen is door Maslov met zijn behoefte theorie al uitgelegd. We willen niet omkomen van de honger, niet doodgaan aan de eerste de beste griep en we willen ons niet onveilig voelen. Als Nederlandse natie zijn we dus goed op weg want alles wat we niet willen hebben we ook niet meer. Het is een proces om van de eerste laag van de piramide naar de top-laag te komen daarbij kan je geen stappen overslaan. Het is als het lezen van een boek, als je de eerste paar hoofdstukken overslaat begrijp je aan het eind het plot niet of mis je de totale essentie van de schrijver. Historie heeft een reden, hierdoor begrijpen wij wat we nu meemaken en kunnen we plannen maken voor de toekomst. Vergeten we de historie dan wordt het leven als het boek zonder de eerste hoofdstukken en vergeten we de essentie.

Vergrijzing.

Een van de problemen waarmee we geconfronteerd worden is de vergrijzing van de maatschappij. Dit zeggen we niet, we zeggen de gezondheidszorg loopt uit de hand. Om van dat vergrijzings probleem af te komen zouden we een afschot regeling kunnen invoeren waarbij iedereen op zeg maar 70 jarige leeftijd wordt neergeknald, ik denk echter niet dat dit voorstel kan rekenen op een Kamermeerderheid. Het past ook niet echt bij de stelling dat een ieder recht heeft op zelf-ontplooiing dat gaat namelijk niet als je dood bent en die 70 jarige zou dat recht ook moeten hebben. Zelf-ontplooiing is niet gebonden aan leeftijd.

Om oud te worden moet er echter wat gemodificeerd worden aan ons lijf en leden. Biologisch gezien zijn we maar ontworpen om een jaar of 50 alles te kunnen doorstaan, daarna verliest ons lichaam rap zijn zelfherstellend vermogen. Hier is de medische wetenschap dus druk mee bezig. Druk om de natuur te vervangen als die er mee op houd.

Het wordt tijd dat we ons realiseren over de consequenties van het alsmaar ouder worden, niet alleen de maatschappij raakt ontwricht ook de natuur zal zich niet zo snel laten dicteren. We kunnen als volk zelf al niet omgaan met die vergrijzing, wat denk je wat de natuur daar van vind? Het kan dus geen kwaad om naast het ouder worden (als we dat nog willen) tevens aandacht te besteden aan het millieu.

Alhoewel we onderdeel uitmaken van de natuur, gaan we er als mens toch anders mee om. Door natuurlijke evolutie zijn we terecht gekomen waar we nu zijn, eeuwen lange schifting en modificatie hebben ons gemaakt tot wat we nu zijn. (Darwin) Er is geen reden te bedenken waarom diezelfde natuur er nu mee op zou houden. De natuur draagt zorg voor het overleven van het species, of wij als homo sapiens dat zijn of een ander nog niet ontwikkeld ras laat ik in het midden.

Als mens echter willen we niet ons species in stand houden, we willen onszelf (ik) in stand houden en de rest is ondergeschikt daaraan. Nu is het maar de vraag wie dat gevecht gaat winnen, wat zeker is dat het een gevecht gaat worden waarbij iemand gaat lijden.

De eerste battle was voor de mensheid, natural sources zijn en worden geplunderd op ongekende wijze, ziektes overwonnen en misschien hebben we binnenkort de onsterfelijkheid onder de knie. Het gevecht is echter nog lang niet over en de natuur slaat al terug in de vorm van global warming, droogte, mislukte oogsten etc.

Er is vanuit menselijk denken niets tegen om oud of misschien wel onsterfelijk te worden, daarbij moeten we wel de consequenties aanvaarden want we gaan met dit verlangen regelrecht tegen alle natuurwetten in. Stel dat het ons lukt worden we dan meer gelukkig? Om maar eens een probleempje te noemen; Als wij onsterfelijk zouden zijn is het dan niet zo dat onze eigen kinderen of hun kinderen een bedreiging gaan vormen? We moeten tenslotte wel allemaal eten.

Een andere optie zou zijn om de natuur zijn gang te laten gaan en als natie ons te gaan richten of conservatie en verrijking van ons tijdelijk bestaan op aarde. Een gezondheidszorg die zich richt op het zo aangenaam mogelijk vertrek in plaats van het zo lang mogelijk blijven. Als ons lichaam zegt het is welletjes zo, waarom dan nog tijdrekken totdat we Alzheimer op bezoek krijgen en zelf niet meer in de gaten hebben wat er om ons heen gebeurd. Laten wij als volk zoeken naar de verbetering van de inhoud van het leven in plaats van de lengte.

Economisch gezien zijn er miljarden te besparen als we ons richten op pijn bestrijding in plaats van levens verlenging. Als volk kunnen we echter wel degelijk samenwerken met de natuur en zonder pillen een lang leven tegemoet zien. We hebben geleerd van het verleden en weten dat een gebalanceerd dieet ziektes en vroegtijdig overlijden kan tegengaan, voldoende beweging en vooral geen stress geeft jaren extra. We moeten er voor zorg dragen dat moeders weer fulltime moeders kunnen zijn, dat kinderen op school  leren wat goede voeding betekent en hoe belangrijk sport is. Dit zou naast taal en rekenen als prioriteit moeten worden beschouwd.

En als er dan toch iets is waar accijns op moet worden geheven doe dat dan op alles zijn wat onze natuur niet zo bedoeld heeft. Dit betekent weg met al het gemodificeerde voedsel wat we voorgeschoteld krijgen. Als je niet meer kan zien wat je eet, als je smaakmakers en kleurstoffen nodig hebt om het eetbaar te maken is het beter om de handel direct zonder bypass van je lichaam in het toilet te gooien.

Gezondheidszorg.

Gezondheidszorg moet op de schop en eens goed omgehutseld worden. Het woord zegt het ‘zorg voor gezondheid’ dat is heel wat anders dan het bestrijden van kwalen. We hebben wel het juiste woord gevonden, we geven echter onnodig geld uit aan de verkeerde kant van het leven. Gezondheidszorg hoort thuis op school, als je jong bent, niet op je oude dag in het ziekenhuis. In het ziekenhuis zorgen we voor onze zieken.

Bedenk dat de tijd dat we hier op aarde aanwezig zijn ten koste gaat van de tijd ergens anders. Wie weet is het daar veel leuker, gezien de stijging van het aantal zelfdodingen zijn steeds meer mensen het daar mee eens en regelen zelf een vroegtijdig vertrek.

De manier hoe we met het alsmaar oplopende kosten probleem omgaan is te vergelijken met het niveau van de Neanderthalers, we proberen wat, komen er achter dat het niet werkt en proberen vervolgens wat anders wat ook niet werkt. Als we zo doorgaan is ons lot gelijk aan onze denkwijze. De Neanderthalers bestaan volgens mij ook niet meer.

Dit terwijl de manier om dit probleem op te lossen al lang is uitgevonden. Regering kijk eens even na het bedrijfsleven, die heeft een metamorfose ondergaan op het gebied van kwaliteitszorg. Een proces wat begon met controle (wat fout was weggooien en niet versturen) tot Total Quality Management inclusief design for engineering. Het heeft ongeveer 50 jaar geduurd om dit uit te vinden. Willen jullie er met de zorg ook 50 jaar overdoen om tot een goed systeem te komen of is de manier van aanpak te kopiëren?

Geluk.

Een heel volk gelukkig maken kan dat? Ja dat kan, we hebben afgelopen maand weer gezien dat een paar sporters een hele natie in beroering weet te brengen. Hoewel het voetbal en het fietsen deze zomer wat minder ging waren de gouden medailles op de Olympische spelen genoeg voor complete volks vreugde. Een gouden medaille met turnen van een persoon doet de productiviteit van een land goed. Niet zo gek want als mensen blij zijn zijn ze tevens positief en zien ze daardoor meer mogelijkheden met gevolg een betere prestatie.

Met dit gegeven moeten wij er als natie voor zorg dragen dat sport en educatie op dezelfde manier wordt benaderd. Ditzelfde geld ook voor andere culturele zaken zoals muziek, dans en vrije expressie vakken zoals tekenen, schilderen, toneel etc. Een verstandige natie investeert in culturele zaken. We worden als volk blij van prestaties van enkelingen zolang het een niet economische waarde heeft. Er wordt niemand blij als een Nederlandse top-econoom een geweldige baan bij een buitenlandse multinational krijgt aangeboden. Dit terwijl die prestatie zeker met een gouden medaille mag worden beloond. In ons hart geven wij niet om de economie waarom laten we ons daardoor wel sturen en van alles aan praten?

Met het ene hoef je echter het andere niet te laten. Stel we besluiten om elke dag op school 2 uur te besteden aan culturele zaken, sport en gezondheidszorg. De basis school gaat dan ongeveer 8 jaar duren in plaats van 6. So what? Waarom haasten, we worden tenslotte allemaal ouder en hebben veel meer tijd. Het grote voordeel is dat kinderen langer kinderen kunnen blijven, het naar school gaan een stuk aantrekkelijker wordt en kinderen meer gebalanceerd en gezonder op het voortgezet onderwijs worden afgeleverd.

We worden ouder en krijgen meer tijd tot onze beschikking, die tijd moeten we nuttig zien in te vullen, dat kan als we onze kinderen ook trainen om ons als natie te vermaken in de vorm van uitzonderlijke sport prestaties, muziek en toneel uitvoeringen en prachtige literatuur. Het is in ons belang dat we een blije gebalanceerde bevolking krijgen waarbij naast economisch geluk cultureel geluk bestaat.

Onrecht.

Als je praat over onrecht dan hoef je niet ver te kijken, banken, verzekeringsmaatschappijen en niet te vergeten pensioenfondsen zijn de grootste graaiers die er op deze planeet rondlopen. Een beetje onderzoek (wat iedereen kan doen via onze vriend Google) ziet het bewijs dat deze instellingen economisch in de wereld de dienst uit maken en beslissen wat er met ons gebeurt. (de world top 50 van machtigste compagnies maken niets)

Net als het gevecht tegen de natuur is een gevecht tegen deze instellingen niet eenvoudig. Om hiervan te kunnen winnen kan je zeker zijn dat er slachtoffers gaan vallen. Griekenland is daar nu mee bezig en ik ben benieuwd wat de uitslag gaat worden. Je kan natuurlijk zeggen dat die Grieken zelf jarenlang de zaak hebben lopen te flessen, een ding is echter zeker het was niet de Griekse arbeider die de zaak belazerde. Die zijn echter wel degene die het gelach moeten betalen. Langzaam maar zeker komt een hele natie op het punt dat het niet veel slechter kan. Zo slecht zelfs dat de volgende twee generaties moeten bloeden om staatsleningen terug te betalen. Het gevolg is dat een groot gedeelte van de Griekse bevolking zegt bekijk het maar.

Een landje als Griekenland kunnen we nog wel behappen maar wat gaat er gebeuren als meerdere landen of bevolkingsgroepen gaan zeggen bekijk het maar. Als ik schuldeiser was dan wist ik het wel, ik zou zeggen niet betalen? Dan kom ik het halen. Echte recessie of crisis eindigt vaak in oorlog. In dit kader zou het besluit voor de aanschaf van een paar nieuwe straaljagers misschien nog niet zo slecht zijn.

De functie van de bank.

Als volk zijnde moeten wij ook maar eens gaan nadenken hoe die instellingen met ons om gaan. In principe leveren banken niets op, er wordt daar binnen die muren niets gemaakt het enigste wat ze doen is handelen met geld. Tegenwoordig is ons geld in handen van de bank en we moeten er zelfs voor betalen om er aan te komen. Het is tevens zo dat banken geld vragen voor het in stand houden van een rekening als het bedrag beneden een bepaald saldo komt. Het ergste is dat het eerste basis principe van een bank (het veilig bewaren van ons vermogen)niet eens meer bestaat. Een bank kan zo maar failliet gaan en we zijn dan afhankelijk van de staat (dat zijn we zelf) of we nog wat van ons spaartegoed terug zien.

We moeten nu zelfs in het kader van redt Europa banken in Spanje ondersteunen, waarom? ons pensioen is daar gestald. Als die banken in Spanje het niet redden zijn wij ons pensioen kwijt!!!!! Wat doet ons geld daar? Graaiers!!!

Een bank krijgt dat geld van ons of van de staat en betaald daar nu ongeveer 1% voor aan rente, diezelfde bank bied dat geld weer bij ons aan voor 6 of 7% of soms wel tot 20% rente als het om een creditcard gaat. Daarnaast moeten we ook nog  betalen voor de diensten die ze leveren. Willen wij als natie gelukkig leven dan moet dit stoppen, dit zijn boeven en graaiers dit heeft niets meer met een service verlenende sector te maken.

Waarom kunnen we zelf niet in plaats van die bank van de staat lenen? De staat leent tegenwoordig voor 0%, waarom niet de middle man (bank) er tussenuit en direct aan bedrijven en particulieren uitlenen tegen betaalde rente plus gemaakte kosten en een bedrag voor risico dekking. Iedereen een creditcard van de Nederlandse bank en in retour mag de Nederlandse bank ons salaris bewaren totdat we het voor onszelf nodig hebben. Zelfs al zou de staat hetzelfde rekenen als de bank dan is dat nog geen probleem. Die woekerwinst kan dan mooi in ons staatshuishoudboekje verwerkt worden en weer terug gepompt worden in de economie.

Ook hier zullen genoeg redenen zijn te vinden waarom we ons geld niet bij de overheid willen stallen, een van die redenen is dat we het niet leuk vinden als de overheid weet wat we bezitten. Dat zal mij zelf niet veel uitmaken want ik bezit niet zoveel, voor degene echter die wel veel vermogen hebben ligt dat wat anders. We zijn trouwens als Nederlands staatsburger wel verplicht om jaarlijks ons vermogen te vermelden.

Op is op.

Uitgeven is makkelijker dan binnenhalen, dat weten we allemaal dus we moeten voorzichtig zijn met die uitgaven. Onze van diverse politieke partijen aan elkaar gelapte regering denkt echter alleen in de trend van stemmen winst. Het gevolg is dat we geld uitgeven op basis van speculatie. (we verwachten dat het in de toekomst beter gaat) Het eerste wat de volgende regering zou moeten aannemen is een verandering in de grondwet waarbij het verboden wordt om geld van onze kinderen op te eten. Dit is wat we namelijk aan het doen zijn met tekorten op ons staatshuishoudboekje.

Nu stoppen met tekorten en beginnen met afbetalen. Het gevolg daarvan zal best een krimp kunnen veroorzaken, hoe erg dat dan ook is, het is altijd beter dan stelen van de volgende generatie. Wij zijn de oorzaak en wij moeten het oplossen, niet economische modellen gaan bedenken die nooit uitgekomen en helemaal geen cadeautjes uitdelen als er toevallig een meevaller valt te noteren. Cadeautjes mag als er geen schuld meer is dus voorlopig eerst een paar honderd miljard wegwerken.

Nu rekent de regering dat geld lenen niet of nauwelijks geld kost dus het is beter om te lenen dan het gevaar dat de economie in elkaar stort. Het tegengestelde is waar, het gat wordt steeds dieper en het wordt steeds moeilijker om eruit te klimmen. We betalen nu 10 miljard Euro rente per jaar, terwijl we nu voor 0% rente lenen. Ik zie de volgende tegenvaller al aankomen, een rente stijging veroorzaakt door een totale malaise van de Euro en we worden binnen de kortste keren Spanje of Griekenland. Als je over bezuinigen praat; Hoeveel moeten we dan inleveren?

Als we kunnen bezuinigen tot een tekort van drie procent (binnen 48 uur waren de Kunduz troepen eruit) is het ook mogelijk om naar nul procent te gaan. Het is een kwestie van beter en anders verdelen.

De overheid is verantwoordelijk voor inkomsten en uitgaven van het rijk. Wat er werkelijk gebeurt is dat de overheid eerst een gedeelte van het geld dat we hebben verdiend van ons afpakt om het vervolgens weer op een andere manier aan ons te besteden. Dit terug geven gebeurt steeds vaker op een manier waar wij als volk niet echt tevreden mee zijn.

Benzine en de bijstand.

Ik gooi mijn tank vol met benzine en moet niet alleen de benzine betalen maar tevens moet ik accijns en BTW afdragen. Als die accijns nu gebruikt werd om het wegennet of het openbaar vervoer te verbeteren dan kan ik me daar nog wel in vinden. Die accijns wordt echter voor totaal andere zaken gebruikt iets waar ik als burger helemaal niet om heb gevraagd. Het gevolg is dat ik dat geld van die benzine accijns niet ergens anders aan kan besteden. Ditzelfde geldt als ik een pakje sigaretten of een krat bier koop.

Ik gebruik die auto voor mijn werk en die kosten van mijn auto moeten wel betaald worden (mijn sigaretten en bier trouwens ook). Ik ben dus genoodzaakt om die kosten te verhalen op mijn klant (ik ben loodgieter)

Mijn klant heeft een winkeltje en verkoopt groenten. Natuurlijk moet die groenteman ook zijn kosten doorberekenen aan zijn klanten. Een van die klanten is een oud vrouwtje die van de bijstand leeft, ze koopt een kropje sla en verbaast zich erover waarom die krop sla zo duur is.

Het vrouwtje legt het probleem neer bij de bijstandsambtenaar en zegt dat ze niet meer kan rondkomen met die paar honderd Euro per maand. Die bijstandsambtenaar is lid van een politieke partij en zegt het kan niet zo langer, mensen krijgen niet meer genoeg te eten en wij als partij moeten opkomen voor de zwakkere in onze samenleving.

De politieke partij neemt dat op in hun verkiezingsprogramma, wordt vervolgens in de regering gekozen en neemt een wet aan dat er niet gekort wordt op de bijstand.

Als regering staan we voor het probleem dat de overheids uitgaven te hoog zijn en dat er gekort moet worden. Maar er valt niets meer te korten omdat niet alleen het bijstandsvrouwtje wat is beloofd, ook de gezondheidszorg vraagt om meer geld om al die oudjes te verzorgen. Wat doet die regering dus? In plaats van bezuinigen wordt er aan de inkomsten gesleuteld. Wat dacht je van een hogere accijns op benzine en sigaretten? Dan sparen we de bijstandsfamilie want die rijden toch geen auto en roken is slecht voor ze.

Bovenstaande is een voorbeeld waarbij wij als burger regelrecht door onze zogenaamde bestuurders worden belazerd. Als geld wordt geïnvesteerd in het maken van iets dan is de uitkomst geld + arbeid + materiaal => product => meer geld.

Gaat het geld over van de ene persoon over na een ander persoon of instantie zonder dat er wat wordt gemaakt dan is er geen toegevoegde waarde maar een afnemende waarde. De reden is simpel iedereen in de schakel moet wat verdienen en niemand maakt wat.

Die 25 Euro die ik bij het tanken als accijns heb afgedragen is op het moment dat het bij dat bijstandsvrouwtje is aangekomen geen 25 Euro meer maar is voor een groot gedeelte opgegaan aan administratieve en bestuurlijke kosten. Een van de redenen waarom onze gezondheidszorg zo duur is. Geld wordt op een belachelijke manier heen en weer geschoven tussen ons en verschillende instanties.

Wat als we nu eens beginnen om alle accijnzen af te schaffen?

Te duur.

Door alle belastingen en accijnzen zijn wij als zo duur geworden dat we niet meer in staat zijn om concurrerend een product te maken. Alle grote industrieën zijn verdwenen. Waar we het nu van moeten hebben is onze diensten sector (doorvoer haven voor Duitsland) onze banken, niet te vergeten verzekeringsmaatschappijen en een paar specialismen die nog overeind staan.

Om hier verandering in te brengen zou het goed zijn om naast inkomsten en uitgaven de geldstroom eens in kaart te brengen. Wat gebeurt er eigenlijk met het geld en hoe kunnen we het beter hanteren zonder verspilling. Stoppen met het heen en weer schuiven van geld.

Hoe raar het ook klinkt het is noodzakelijk dat onze kosten van levensonderhoud drastisch verlaagd worden, hieraan gekoppeld een jaarlijks inleveren van loon, geen loonsverhoging maar loonsverlaging. Het besteedbaar inkomen hoeft daar echter niet of nauwelijks onder te lijden. Dat we te duur zijn wordt aangetoond door de grote aantallen gastarbeiders, vluchtelingen en andere buitenlanders die hier na toe komen en blijven plakken.

Voor de gezelligheid?

Die mensen komen echt niet voor de gezelligheid of het uitstekende Nederlandse klimaat, nee die komen voornamelijk om geld te verdienen. Een Poolse gastarbeider is heel blij met het minimum loon en wil daar zelfs wel 50 uur voor werken. Dit omdat het nog steeds twee keer zo veel is als dat hij in Polen kan verdienen. Zolang je in Nederland geen geld uit geeft (tenminste niet meer dan dat je nodig hebt om te overleven) kunnen die jongens door een aantal jaren in Nederland te werken een heel Pools leven opbouwen.

Nu kunnen we die Pool wel proberen tegen te houden maar dan heb je direct de vraag van wie het werk dan gaat uitvoeren. We zijn de afgelopen decennia vergeten bouwvakkers op te leiden. Stel we sturen de Polen terug, waar halen we 120.000 bouwvakkers vandaan? Het probleem ligt niet bij die Pool maar bij ons, De kosten voor ons levensonderhoud zijn te hoog, daardoor zijn de salarissen hoog en daardoor willen wij dat werk van die Pool niet uitvoeren, iets wat die Pool maar al te graag wil doen.

De PVDA heeft het over oneerlijke concurrentie, de PVV praat over overlast, waar niet bij stil gestaan wordt is dat die jongens met z’n tienen in een huis slapen omdat ze willen sparen en dat de meeste wel degelijk belasting en premies afdragen. Wie strafbaar zijn zijn onze werkgevers die onderbetalen niet de Pool zelf die wil alleen maar werken.

Welkom.

Met toekomst visie zou je als land moeten zeggen dat iedereen welkom is ongeacht waar men vandaan komt en wat de reden van het bezoek is. Als enigste verlangen dat ze wel werk moeten hebben en een bijdrage moeten leveren als ze langer dan drie maand willen blijven. Zolang die mensen zich houden aan onze regels en wetten, belasting afdragen en alles doen wat wij ook doen hoef je daar echt niet bang voor te wezen.

Onze welvaart wordt bedreigt door ons eigen gedrag (meer uitgeven dan dat we met z’n allen verdienen) Niet door die vluchteling of gastarbeider het tegenovergestelde is waar, we worden als land alleen maar cultureel rijker van al die buitenlandse invloeden.

Economisch gezien is het een goede zaak om zoveel mogelijk nationaliteiten binnen onze landsgrens te hebben. Als we later handel willen doen met die thuislanden is het goed om ons te laten vertegenwoordigen door een Nederlandse Pool, Turk, Marokkaan of Somaliër. Mensen die hier zijn opgeleid en getraind die een brug kunnen slaan tussen onze samenleving en die verre landen.

We moeten dus meteen stoppen met die krampachtige uitzet politiek (die trouwens niet eens werkt) De kosten die we maken aan die groep vluchtelingen wegen totaal niet op tegen de baten die hun vertrek zal opleveren. Neem nu alle Irakezen die opeens na zoveel jaar terug moeten. Geef die mensen hier gewoon een kans en laat ze blijven als ze dat willen. Geef ze een opleiding en train ze voor de volgende handels missie naar Irak.

De enigste plek op aarde waar wij onze producten in de toekomst kunnen slijten zijn de (nu nog) derde wereld landen. In die landen wordt op een totaal andere manier zaken gedaan dan in ons land. Connecties en familie banden zijn veel belangrijker dan het product zelf. Willen wij als exporteur weer wat gaan betekenen dan hebben we die connecties nodig. Wat is er stommer dan waar we nu mee bezig zijn.

De vertegenwoordigers van die volken komen hier op eigen gelegenheid naartoe in de vorm van vluchteling of gastarbeider. Wij zouden die mensen moeten knuffelen en troosten, opleiden en motiveren. Wat doen we? We jagen ze zo snel mogelijk het land uit.

We begrijpen de moslims in Nederland al niet, hoe denken we ooit op een goede manier zaken te kunnen doen met landen in het midden oosten of Indonesië. Dit kan alleen door acceptatie van moslims in Nederland, dan komen we er misschien achter hoe ze denken en dat is veel belangrijker dan wat ze denken. Dit zelfde gaat natuurlijk ook op voor alle andere culturen.

Ook kunnen we leren van de natuur, een vis hoeft zich niet af te vragen in welk water hij zwemt, een vogel niet in welke lucht hij vliegt. Diezelfde vogel zal echter wel zijn nest bouwen op de plek waar hij zich thuis voelt. We hoeven echt niet zo bang te zijn dat heel Polen of Somalië naar ons Kikkerland verplaatst, het zullen uitsluitend een paar verkenners zijn.

De Gouden eeuw.

Lang geleden waren wij als natie toonaangevend in de wereld, overal ter wereld stichten wij nederzettingen. We noemde die nederzettingen handelsmissies. In het echt waren wij helemaal geen handelaren maar rovers. Onze manier van handel was kogels voor goederen. Als land stolen we alles bij elkaar wat geld opbracht of dat nou peper was of zwarte mensen, het maakte niet uit als we er maar aan konden verdienen. Tuig van de richel waren wij. Als natie kijken we echter nog met trots terug naar die gouden eeuw. Zie hier hoe vertroebeld onze kijk op het verleden is, stel je voor dat de Duitsers met trots zouden terugkijken op het 3rd Reigh?

Tegenwoordig mag deze manier van handel drijven niet meer. Gelukkig hebben die ‘handelspartners’ van toen ook niet zo’n goed geheugen dus we kunnen zonder gevaar voor eigen leven weer naar Indonesië en alle andere oude kolonies. Het idee van handelsmissies in andere landen is echter nog niet zo gek, Ik bedoel niet een ambassade of consulaat met een muur er omheen. Ik bedoel plaatselijke vertegenwoordigers die roots hebben zowel in Nederland als ook in het land waar wij die handel mee willen drijven. Daarvoor heb je Nederlanders nodig die in het buitenland leven en werken en buitenlanders die in Nederland leven en werken.

Wat dit betreft kunnen we leren van een staatje als Singapore. Een eilandje kleiner dan de provincie Utrecht, ze hebben daar geen olie, aardgas of grote industrieën, grondstoffen zijn daar niet aanwezig. Ze hebben daar zelfs geen drinkwater. Toch is zo’n staatje in staat om niet alleen te overleven maar tevens ongelooflijk te groeien. Scholing en gezondheidszorg is daar het beste ter wereld. Singapore heeft een visie, iedereen is welkom en afgestudeerde studenten worden aangespoord om een aantal jaren in andere landen te gaan werken. Alles heeft te maken met het leggen van connecties en netwerken.

Buddhism is the most widely practised religion in Singapore, with 33% of the resident population declaring themselves adherents at the most recent census. The next most practised religion is Christianity, followed by Islam, Taoism and Hinduism. 17% of the population did not have a religious affiliation. The proportion of Christians, Taoists and non-religious people increased between 2000 and 2010 by about 3% each, whilst the proportion of Buddhists decreased. Other faiths remained largely stable in their share of the population. (Wikipedia)

Moslims, Hindoes, Boeddhisten, Christenen wonen daar allen samen en voelen zich Singaporees. Hou dus op met die bangmakerij want bovenstaande is de kracht van het land.

Media en angst.

Als laatste wil ik het over de media en informatie stromen hebben waarvan wij denken dat het allemaal waar zou zijn. Die waarheid ligt namelijk vaak ergens in het midden. Wat zeker is is dat de media gebruikt wordt om ons gedrag te beïnvloeden. In het kader van de handelsreiziger die zijn product probeert te slijten kan ik daar nog wel vrede bij hebben het wordt echter kwalijk als zaken anders worden voorgesteld dan dat ze in werkelijkheid zijn.

We hebben als mens een aangeboren gedrag om te overleven, de grootste impuls is angst. Als we ergens bang voor zijn dan gaan we rennen op zoek naar veiligheid. Reclame makers en regeringen weten dat. Angst wordt dus gebruikt om een gedragsverandering te creëren.

Voorbeeld is de reclame voor Dettol. Er wordt een voorstelling gegeven van allemaal enge bacteriën die op je handen of huid kleven, dit terwijl die beestjes ons natuurlijke afweer systeem juist helpen. Dat je in een ziekenhuis bacteriën moet zien te voorkomen omdat we daar met een opengesneden lichaam liggen zijn we achter, om nu thuis al die mee-eters te gaan afmaken is niet zo’n goed idee.

Onze huid problemen en allergieën zijn juist toegenomen na de intrede van alle bacteriën doders. Nu is het bekent dat je van huid problemen niet dood gaat, je gaat er echter wel mee dood. Dit betekent dat er naast de blauwe Nivea pot in een keer duizenden huidverzorgende producten zijn ontstaan die allemaal ook niet werken.  Maar we blijven smeren voor tijdelijke opluchting totdat we dood gaan.

Het laatste nieuwtje is bacteriën dodende tandpasta, Mensen die beestjes helpen ons met de spijsvertering en hebben een functie. Volgende stap is met maag en darmklachten naar de dokter, hoe kan dat nou? mijn stoelgang is op hol geslagen.

Het verdraaien of eenzijdig belichten van feiten zou strafbaar moeten worden gemaakt. We worden voorgelicht dat we geld moeten uitgeven voor zaken die niets anders opleveren dan gebakken lucht. Er zou automatisch een toetsing moeten plaatsvinden op alles wat beweerd wordt. Ik zeg niet dat we censuur moeten gaan invoeren, iedereen mag schrijven en zeggen wat hij of zij wil melden. Waar het om gaat is het bewerkstelligen van gedragsverandering van grote groepen. Hier moet wel de waarheid of een filosofie aan ten grondslag liggen en geen economisch belang.

Als we willen streven naar een gelukkige samenleving dat moeten we onze gedachten opnieuw ordenen. Wat heb je nodig om gelukkig te zijn, hoe gaan we om met ons lange leven, wie zorgt er voor wie en hoe doen we dat, wat willen we wel en wat willen we absoluut niet. Haast, haast, haast is niet meer nodig, we hebben veel meer jaren tot onze beschikking. We kunnen gerust weer de tijd nemen om een normale maaltijd te koken. Geluk zit niet in meer, meer en meer maar in hoop en geloof in een betere toekomst.

Als we als natie een beetje leren van de natuur dan zien we de reden van ons bestaan; het zorg dragen voor de toekomst.

Een ding is zeker we hebben een regering nodig die waarmaakt wat ze beloven, de tijd van handelsreizigers lijkt voorbij. Laten we niet voor ons zelf gaan stemmen maar voor onze kinderen.

Social networking.

Het goede van social networking is dat je in een heel korte tijd heel veel mensen kan bereiken. Nu kan je twee dingen doen op de del. knop drukken, denken het zal wel en verder gaan met je leventje, of als deze blog of een gedeelte ervan je aanspreekt actie ondernemen en een link doorsturen naar familie, vrienden en kennissen.

Laten we samen gaan nadenken hoe het beter kan.

Getagged , , , , , , , ,
Advertenties