50 km te hard gereden, 10.000 Euro boete.

Beste lezers,

Al het begin is moeilijk dit geldt ook voor het Koninkrijk NederlandE. In afwachting van onderdanen (burgers) denk ik dat het geen kwaad kan om alvast met de grondwet en interpretatie daarvan te beginnen.

De Grondwet van Nederland en NederlandE.
De Grondwet is het belangrijkste staatsdocument en hoogste nationale wet van Nederland dus ook van NederlandE. Zij bevat de regels voor onze staatsinrichting en de grondrechten van de burgers. De Grondwet telt acht hoofdstukken.

Hoofdstuk 1.  GRONDRECHTEN.

In hoofdstuk I zijn de rechten van iedere ingezetene vastgelegd. Het gaat daarbij met name om mensenrechten en democratische rechten. Zo zijn het discriminatieverbod (art. 1), de vrijheden van godsdienst en meningsuiting, de onaantastbaarheid van het menselijk lichaam, het recht op privacy, rechtsbescherming en het recht op betoging opgenomen.

Art. 1
Allen die zich in Nederland bevinden, worden in gelijke gevallen gelijk behandeld. Discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of op welke grond dan ook, is niet toegestaan.

Hoofdstuk 1, artikel 1. Het is zo’n beetje als het boek Genesis in de Bijbel. Alles wat hierna komt heeft alleen zin als we Hoofdstuk 1, artikel 1 respecteren. Dit is het belangrijkste gedeelte van de grondwet vandaar dat men bij het opstellen ervan dit artikel bovenaan heeft gezet.

Hoe moeten we dit artikel 1 nu lezen?

Het tweede gedeelte is erg duidelijk en roept niet veel vragen op.  Discriminatie is om welke reden dan ook niet toegestaan.

Wat bedoeld men echter met het eerste gedeelte? Allen die zich in Nederland bevinden is voor mij iedereen, het maakt niet uit hoe je er bent gekomen, wie je bent of wat je doet. Anders had er wel gestaan ‘Allen die de Nederlandse Nationaliteit bezitten, worden in gelijke gevallen gelijk behandeld’ of iets in die strekking. Dat staat er dus niet, er staat ‘allen’ geen discussie mogelijk.

Het moeilijke gedeelte is ‘gelijke gevallen, gelijk behandeld’ Op de eerste plaats zal je zeggen ja natuurlijk, niks mis mee. Jan rijd 50 km te hard en moet een boete betalen, Piet rijd ook 50 km te hard en moet dezelfde boete betalen.

Het probleem zit hem in gelijk, wat als het nou niet gelijk is? kan je ook zeggen ongelijke gevallen worden ongelijk behandeld? Ja, zeg ik weer dat kan gedeeltelijk als Piet geen 50 maar 100 km te hard rijd moet hij een grotere boete betalen.  Stel echter dat Jan en Piet allebei 50 km te hard rijden, Jan en Piet zijn echter niet gelijk. Jan leeft van de bijstand en Piet is te vinden in de top-10 van Quote. Moet Piet dan dezelfde boete betalen als Jan of moet hij meer betalen? Voor beiden is het vergrijp of overtreding hetzelfde (gelijk) echter voor Jan is 100 Euro boete heel wat zwaarder te verwerken dan voor Piet.

Stel Jan is geen Jan maar is Hoesein uit Somalië die hier illegaal verblijft? Mag hij dan ook weer doorrijden na het betalen van de boete of schoppen we hem het land uit? Hetzelfde geld voor het betalen van belastingen en premies. Jan en Piet vallen allebei onder de categorie ‘Allen’ dus zijn gelijk mag je dan van Piet verlangen dat hij meer betaald dan Jan? Als Jan 30% van zijn inkomen moet afdragen waarom moet Piet dan 50% afdragen?

Betalen naar draagkracht zeggen de politici dus Piet wordt niet meer met Jan vergeleken maar met Henk die ook in quote staat. Ik vraag mij af of dit ooit de bedoeling is geweest bij het opstellen van onze grondwet. Dit lijkt op willekeur aangepast aan de situatie.

Jan rookt, Piet niet. Als Jan wil roken moet hij daar niet alleen BTW maar ook accijns over  betalen. Piet doet ook slechte dingen zoals ongezond eten maar betaald daarover geen accijns en heeft een verlaagd BTW tarief.

Artikel 1 van onze grondwet, gelijke gevallen, gelijk behandelen, wat gaan we doen als gevallen niet gelijk zijn? Is het niet zo dat we in beginsel allemaal gelijk zijn zodra we ons in Nederland bevinden? Of we nou blank, geel, bruin, christen, moslim, Turk, Somaliër arm of rijk zijn?

Als je aan de ene kant van de streep iedereen hetzelfde wil bieden moet er aan de andere kant van de streep ook gelijkheid bestaan. Draagkracht ja echter die draagkracht dient wel gelijk te zijn.

Mijn voorstel is om in NederlandE iedereen op dezelfde manier te belasten, 1 stelsel, 1 tarief.

Boetes dienen ook betaald te worden na draagkracht. Als Piet dezelfde fout maakt als Jan moet hij hetzelfde voelen. Jan 100 Euro boete, Piet 10.000 Euro boete.

 

Advertenties

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

w

Verbinden met %s

Advertenties
%d bloggers liken dit: