Maandelijks archief: september 2012

Lemmingen en Maurice de Hond

Er gaat geen dag voorbij of we hebben weer een nieuwe peiling. Gelukkig maar want onze fractievoorzitters zijn na twee weken wel zo’n beetje uitgepraat. De standpunten zijn bekent en over visie wordt ondanks aandringen niet gesproken. Visie kan niet in 30 seconden wordt er gezegd.

Wat de laatste week voor de verkiezingen belangrijk lijkt zijn de peilingen. Dat is ongeveer het enigste wat besproken wordt.  Omdat het allemaal fractievoorzitters zijn die het beeld bepalen lijkt het wel of ik naar Gerard Jolink op Ibiza zit te lijken. Die blijft ook tot het eind volhouden dat er nog van alles kan gebeuren.

Laatste nieuws; Buma wint het jeugdjournaal debat. Hij was in staat om een liedje af te zingen. Resultaat; CDA heeft er weer een zetel bij sinds de laatste peiling. Waar gaat het nog over?

De grootste stijger in de peilingen is Samsom, die is er achter gekomen dat door helemaal niets te zeggen je heel populair kan worden. Er komt niet veel meer uit dan ‘ ik richt mij op de Partij van de Arbeid ‘ Wat die partij van plan is blijft echter onduidelijk.

Hoe is het nou mogelijk dat iemand die het minste te vertellen heeft volgens de peilingen het succes wegneemt van iemand die wel voor verandering staat? Of we worden met z’n allen besodemieterd door Maurice met zijn peilingen of het Lemming gehalte van diegene die aan de peilingen meedoen is zodanig groot dat er van echte keuze geen sprake meer is.

Dat Samsom niets zegt is wel te begrijpen want die denkt aan regeren en het niet na kunnen komen van beloftes. Dat wij als volk ons als Lemmingen gedragen is echter droevig te noemen. Er is niet een partij die de afgelopen week iets heeft veranderd aan hun partijprogramma. De PvdA en de SP zijn nog exact hetzelfde als drie weken geleden.  Dit zegt wel wat over het denk niveau van iedereen die op het laatste moment de SP inruilt voor de PvdA.

Lemmingen hebben echter ook goede kanten, dit kan wel eens de oplossing zijn voor ons ouderdomsvraagstuk, de werkloosheid en de overbevolking.

Advertenties
Getagged , , ,

Meldpunt Verdachtuitziende Personen.

Er is een land waar je een bekeuring krijgt als je vergeet het toilet door te spoelen. Je wordt daar trouwens voor zo’n beetje alles beboet wat ook maar enigszins aanstoot of ongemak kan opleveren voor de medeburgers. Daarbij komt nog dat de pakkans zodanig groot is  dat je het wel uit je hoofd laat om op straat te spugen of een peuk weg te gooien. Het lijkt wel of iedereen iedereen loopt te checken.

In de ondergrondse wordt naast de naam van de volgende stop tevens aan de passagiers gevraagd om d.m.v. de intercom (die bij elke deur hangt) ‘verdacht uitziende personen’ te melden . Omdat ik geen idee heb hoe die verdacht uitziende personen eruit zien heb ik mij daar  niet aan gewaagt. Die hele metro zat trouwens volgens Wilders begrippen wel vol met verdacht uitziende personen. Ik zag Chinezen, Indiërs, Arabieren, Aziaten, ook heel veel moslims (herkenbaar aan hoofddoek) De enigste die er niet verdacht uitzag was ikzelf met mijn blonde haar, blauwe ogen en blanke huid.

Een land waar buiten de pot piesen wordt beboet met stokslagen en openbare executies. Je zou zeggen dat ik daar als liberale tolerante Nederlander helemaal benauwd van zou worden. Dit is echter helemaal niet het geval. Ik voel mij in deze ‘politie staat’ erg op mijn gemak, ik voel mij veilig en ik geniet daar van de georganiseerdheid en schoonheid. Dat ik bij het piesen beter kan gaan zitten neem ik daarbij op de koop toe.

Wat mij in dit land het meeste bevalt is de verscheidenheid, op loopafstand kan je genieten van Little India, Arab Street en China Town. Je kan gaan shoppen, op safari, botanische tuinen bezoeken, terrasjes pikken, pretpark bezoeken en tot laat in de nacht dansen of een gokje plaatsen in een casino. Je kan rustig naar het toilet gaan en je hoeft niet bang te zijn dat je biertje weg is bij terugkomst. (mijn telefoon lag er trouwens ook nog)

Voor degene die het nog niet door hebben ik heb het over Singapore. Op dit moment is deze stadstaat (volgens sommige peilingen) het rijkste land ter wereld. Singaporezen verdienen gemiddeld 56.532 dollar (45.000 euro) per jaar. Per capita hebben ze de meeste miljonairs en verwacht wordt dat de komende drie jaar het aantal inwoners met een vermogen van meer dan honderd miljoen dollar met 70% toeneemt.

Dit land moet het hebben van zijn goedkope gastarbeiders die vergeleken bij de  Singaporezen nog geen duizend dollar per maand verdienen. Iedereen is welkom in Singapore er zijn echter voorwaarden aan verbonden. Voor jezelf zorgen en niet buiten de pot piesen.

“Dit is een land waar we alles moeten betalen, de regering geeft niets”, zegt een Indische taxichauffeur. Een winkeleigenaar uit India ” het zijn de mensen die een land maken, niet de regering. “In India verwachten ouders dat ze ondersteund worden door hun kinderen en blijven ze thuis”, zegt hij. “Hier zie je oude mensen schoonmaken, koken en voedsel verkopen op de markten. Ze verdienen hun kost en vallen hun kinderen niet lastig. Dat is het werkethos dat Singapore rijk maakt.” Bron: http://www.dewereldmorgen.be/artikels/2012/08/24/ongelijkheid-wordt-scherper-in-rijkste-land-ter-wereld

Nu zeg ik niet dat Nederland als Singapore moet worden, we kunnen er echter wel van leren.

In Nederland denken wij het tegenovergestelde dan de mensen in Singapore, wij willen tolerantie, geen betutteling, vrijheid en vooral gelijkheid.

Het kenmerk van een multiculturele samenleving is  juist ongelijkheid en is daarom (om alles tot een eenheid te kunnen smeden) veel meer aan regels gebonden.  Minder vrijheid, meer betutteling en nul tolerantie voor diegene die buiten de pot pist. Voor een succesvolle multiculturele samenleving moet er wat ingeleverd worden.

Willen wij een beetje van Singapore leren dan is acceptatie van ongelijkheid een voorwaarde.

Tweedekamerverkiezingen 2014

2014 is geen typefout, ik geloof namelijk dat tegen die tijd het zoveelste kabinet wegens onenigheid en het niet nakomen van beloftes uiteen is gevallen.  Gezien de peilingen (met nog een weekje te gaan) is het te verwachten dat er bij heel veel partijen heel veel water in de wijn gedaan moet worden om een coalitie te kunnen vormen.

Of het nu een rechts, links of een door het midden kabinet wordt maakt niet uit.  Met teveel water in de wijn is het spul niet meer te drinken. Misschien nog wel voor een poosje maar na een jaar of zo gaat die aangelengde handel vervelen en smacht iedereen na een glas volle wijn.

Er is behoefte aan een kabinet met een breed draagvlak wordt er gezegd, die zou er dus wel komen. Je mag je echter wel gaan afvragen wat de waarde daarvan is als dat kabinet bestaat uit 5 partners die het eigenlijk allemaal anders willen doen. Anders dan ze binnen de (nog te maken) afspraken kunnen. Je hoeft geen waarzegger te zijn om hiervan de toekomst te voorspellen.

Vanochtend zat ik te kijken naar een paar oudgedienden (Marijnissen, Wiegel en ter Louw) Die jongens die waren in staat om in twee zinnen uit te leggen wat er mis is met het hele verkiezingsgebeuren. Er wordt niet meer gesproken over visie maar er wordt  gekwetterd over standpunten.

Wat heb je als kiezer nu aan een standpunt als je de visie erachter niet weet. Vroeger was dat veel makkelijker want toen had je de VVD voor de ondernemers, Het CDA voor iedereen die geloofde, de PvdA voor de werkmannen en D66 voor het alternatief. Visie was toen eenvoudig.

Nu is het wat moeilijker met die visie want er spelen wat andere zaken een hoofdrol.

De economie ligt op zijn gat, we worden te oud en het milieu verdient aandacht. Elke partij heeft te maken met deze problemen, je kan eenvoudig niet meer stellen dat je als partij alleen opkomt voor  de ondernemers, zwakkeren, gelovige, arbeiders of de dieren en het milieu.

Drie hoofdthema’s waar eerst een oplossing voor bedacht moet worden, daarna kan je als partij gaan denken over je eigen achterban.

Neem nou de AOW leeftijd, natuurlijk is die 65 jaar niet in stand te houden, iedereen begrijpt dat. Wat heeft het echter voor een zin om die AOW leeftijd van 65 te gaan verhogen als blijkt dat de meeste van ons voor die tijd al om een of andere reden thuis zitten. Geen baan, slechte gezondheid noem maar op het maakt niet uit.

Het verhogen van de AOW leeftijd en verder niets doen creëert alleen meer werklozen.  Eerst zouden wij als politieke partij een oplossing moeten vinden die het mogelijk maakt dat iedereen tot zeg maar een jaar of 70 aan het arbeidsproces kan blijven deelnemen.

Voor de economie en wel of niet Europa gaat hetzelfde op. Onze banken en verzekeringsmaatschappijen zijn zo groot geworden dat ze niet meer in ons land passen. Bij die banken staat wel ons geld geparkeerd en diezelfde banken voorzien ons van onze hypotheek.  De grens weer op slot gooien kan helemaal niet meer want dan lopen we de kans om ons spaargeld, pensioen en hypotheek te verliezen.

Door groei uit de problemen zien te komen is een illusie, je komt alleen uit de problemen met visie die zegt dat wij zelf verantwoordelijk zijn en dat we de gevolgen daarvan niet mogen ontlopen door deze door te schuiven naar de volgende generatie. Dat er daardoor geen groei maar krimp ontstaat en dat we allemaal moeten inleveren is een gegeven.

Het is aan onze politici om dit aan iedereen duidelijk te maken en dat doe je niet met te zeggen dat we anders moeten gaan verdelen.

Voordat het zover is zal het wel 2014 zijn.

50 km te hard gereden, 10.000 Euro boete.

Beste lezers,

Al het begin is moeilijk dit geldt ook voor het Koninkrijk NederlandE. In afwachting van onderdanen (burgers) denk ik dat het geen kwaad kan om alvast met de grondwet en interpretatie daarvan te beginnen.

De Grondwet van Nederland en NederlandE.
De Grondwet is het belangrijkste staatsdocument en hoogste nationale wet van Nederland dus ook van NederlandE. Zij bevat de regels voor onze staatsinrichting en de grondrechten van de burgers. De Grondwet telt acht hoofdstukken.

Hoofdstuk 1.  GRONDRECHTEN.

In hoofdstuk I zijn de rechten van iedere ingezetene vastgelegd. Het gaat daarbij met name om mensenrechten en democratische rechten. Zo zijn het discriminatieverbod (art. 1), de vrijheden van godsdienst en meningsuiting, de onaantastbaarheid van het menselijk lichaam, het recht op privacy, rechtsbescherming en het recht op betoging opgenomen.

Art. 1
Allen die zich in Nederland bevinden, worden in gelijke gevallen gelijk behandeld. Discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of op welke grond dan ook, is niet toegestaan.

Hoofdstuk 1, artikel 1. Het is zo’n beetje als het boek Genesis in de Bijbel. Alles wat hierna komt heeft alleen zin als we Hoofdstuk 1, artikel 1 respecteren. Dit is het belangrijkste gedeelte van de grondwet vandaar dat men bij het opstellen ervan dit artikel bovenaan heeft gezet.

Hoe moeten we dit artikel 1 nu lezen?

Het tweede gedeelte is erg duidelijk en roept niet veel vragen op.  Discriminatie is om welke reden dan ook niet toegestaan.

Wat bedoeld men echter met het eerste gedeelte? Allen die zich in Nederland bevinden is voor mij iedereen, het maakt niet uit hoe je er bent gekomen, wie je bent of wat je doet. Anders had er wel gestaan ‘Allen die de Nederlandse Nationaliteit bezitten, worden in gelijke gevallen gelijk behandeld’ of iets in die strekking. Dat staat er dus niet, er staat ‘allen’ geen discussie mogelijk.

Het moeilijke gedeelte is ‘gelijke gevallen, gelijk behandeld’ Op de eerste plaats zal je zeggen ja natuurlijk, niks mis mee. Jan rijd 50 km te hard en moet een boete betalen, Piet rijd ook 50 km te hard en moet dezelfde boete betalen.

Het probleem zit hem in gelijk, wat als het nou niet gelijk is? kan je ook zeggen ongelijke gevallen worden ongelijk behandeld? Ja, zeg ik weer dat kan gedeeltelijk als Piet geen 50 maar 100 km te hard rijd moet hij een grotere boete betalen.  Stel echter dat Jan en Piet allebei 50 km te hard rijden, Jan en Piet zijn echter niet gelijk. Jan leeft van de bijstand en Piet is te vinden in de top-10 van Quote. Moet Piet dan dezelfde boete betalen als Jan of moet hij meer betalen? Voor beiden is het vergrijp of overtreding hetzelfde (gelijk) echter voor Jan is 100 Euro boete heel wat zwaarder te verwerken dan voor Piet.

Stel Jan is geen Jan maar is Hoesein uit Somalië die hier illegaal verblijft? Mag hij dan ook weer doorrijden na het betalen van de boete of schoppen we hem het land uit? Hetzelfde geld voor het betalen van belastingen en premies. Jan en Piet vallen allebei onder de categorie ‘Allen’ dus zijn gelijk mag je dan van Piet verlangen dat hij meer betaald dan Jan? Als Jan 30% van zijn inkomen moet afdragen waarom moet Piet dan 50% afdragen?

Betalen naar draagkracht zeggen de politici dus Piet wordt niet meer met Jan vergeleken maar met Henk die ook in quote staat. Ik vraag mij af of dit ooit de bedoeling is geweest bij het opstellen van onze grondwet. Dit lijkt op willekeur aangepast aan de situatie.

Jan rookt, Piet niet. Als Jan wil roken moet hij daar niet alleen BTW maar ook accijns over  betalen. Piet doet ook slechte dingen zoals ongezond eten maar betaald daarover geen accijns en heeft een verlaagd BTW tarief.

Artikel 1 van onze grondwet, gelijke gevallen, gelijk behandelen, wat gaan we doen als gevallen niet gelijk zijn? Is het niet zo dat we in beginsel allemaal gelijk zijn zodra we ons in Nederland bevinden? Of we nou blank, geel, bruin, christen, moslim, Turk, Somaliër arm of rijk zijn?

Als je aan de ene kant van de streep iedereen hetzelfde wil bieden moet er aan de andere kant van de streep ook gelijkheid bestaan. Draagkracht ja echter die draagkracht dient wel gelijk te zijn.

Mijn voorstel is om in NederlandE iedereen op dezelfde manier te belasten, 1 stelsel, 1 tarief.

Boetes dienen ook betaald te worden na draagkracht. Als Piet dezelfde fout maakt als Jan moet hij hetzelfde voelen. Jan 100 Euro boete, Piet 10.000 Euro boete.

 

Advertenties